“Καθαρίζει” και εξυγιαίνει τον ισολογισμό της η Frigoglass, σβήνοντας συσσωρευμένες ζημίες με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της. Ετσι θα έχει τη δυνατότητα να διανείμει μέρισμα σε περίπτωση κερδοφορίας, ή να συμψηφίσει μελλοντικές ζημίες

Το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται κατά 14,2 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,10 σε 0,06 ευρώ, όπως αποφασίστηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Από το ισόποσο αποθεματικό που δημιουργείται, τα 9,8 εκατ. ευρώ συμψηφίζονται με συσσωρευμένες ζημίες προηγουμένων χρήσεων.

Τα υπόλοιπα 4,4 εκατ. ευρώ παραμένουν ως ειδικό αποθεματικό προς συμψηφισμό ενδεχόμενων μελλοντικών ζημιών.

Επισημαίνεται ότι η Frigoglass ανήκει στον όμιλο της Coca-Cola HBC και δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες με δεκάδες θυγατρικές. Μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού της με δραστικό “κούρεμα” υποχρεώσεων προς τράπεζες και ομολογιούχους, βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης, εμφανίζοντας θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

Πηγή: sofokleousin.gr