Ζημιές 121 εκατ. ευρώ και έσοδα 203 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το 2019 η Folli Follie στις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε. Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στα 708 εκτα. ευρώ ενώ καταγράφει αρνητικά ίδια κεφάλαια στα 296 εκατ. ευρώ .

Στην ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναφέρει ότι οι δημοσιευόμενες μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2019 παρουσιάζουν, σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της χρήσης 2018, μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων (ζημιών) σε επίπεδο Εταιρείας (37,7%) και Ομίλου (52,6%), καθώς και των συνολικών αποτελεσμάτων (ζημιών), κατά (59,7%) και (52,8%) αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει το συντομότερο δυνατόν την οριστικοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα και την υποβολή της στο αρμόδιο Δικαστήριο προς επικύρωση.

Πηγή: sofokleousin.gr