Πρόσκληση σε συναίνεση απευθύνει η Folli Follie στους ομολογιούχους της και μπαίνει έτσι στην τελική ευθεία για να αιτηθεί επικύρωση σχεδίου εξυγίανσης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στο πλαίσιο των άρθρων 106 β και δ του ΠτΚ.

Η πρόσκληση αφορά σε κατόχους εγγυημένων μετατρέψιμων ομολόγων ποσού € 249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 (ISIN: XS1082775054) εκδόσεως της FF Group Finance Luxembourg SA και με εγγύηση από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία.

Οπως αναφέρει στην πρόσκληση, η Εταιρεία, ως Εγγυητής των Ομολογιών, ενεργώντας για λογαριασμό της και για λογαριασμό του Εκδότη και σύμφωνα με το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση, τους Βασικούς Όρους και το Trust Deed, συγκάλεσε τη Συνέλευση, στις 9 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 11:00 π.μ. (ώρα Λονδίνου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους Ομολογιούχους να εξετάσουν την Πρόταση που ορίζεται στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση και, εάν κρίνεται σκόπιμο, να εγκρίνουν τις Έκτακτες Αποφάσεις με τους όρους που καθορίζονται στους Βασικούς Όρους, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση ως Παράρτημα Β.

Παράλληλα, η Folli Follie προσκαλεί σε συναίνεση και τους κατόχους ομολόγων ποσού CHF 150.000.000 3,25% 2017-2021 λήξεως 2 Νοεμβρίου 2021, Ticker symbol: FFG17, ISIN: CH0385518052, εκδόσεως της FF Group Finance Luxembourg II SA και με εγγύηση από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία.

Πηγή: sofokleousin.gr