Την έγκριση των ομολογιούχων στο αίτημα εξυγίανσης πέτυχε η Folli Follie, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο χρηματιστήριο.

Ειδικότερα, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli Follie (FF Group) ανακοίνωσε ότι κατά τις Συνελεύσεις που έλαβαν χώρα στις 9 Δεκεμβρίου 2020, έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 από τους κατόχους των Eurobond των 249 εκατ. ευρώ αλλά και του 51% των Swissbonds των 150 εκατ. ευρώ.

Έτσι η ανάκληση της U.S. Bank Trustees Limited ως διαχειριστή σχετικά με τα eurobonds και η αντικατάστασή της με την Lucid Trustee Services Limited ως νέο Διαχειριστή των Eurobonds (ο «Νέος Διαχειριστής») έχει εγκριθεί. Πλέον η εταιρεία θα εργαστεί για την οριστικοποίηση των Σημαντικών Εγγράφων και για την εφαρμογή της Συναλλαγής Αναδιάρθρωσης, και σκοπεύει να υποβάλει την αίτηση στο Πτωχευτικό Δικαστήριο βάσει της διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα την (ή περί την) 16η Δεκεμβρίου 2020.

Ενδιάμεση Χρηματοδότηση

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι πιστωτές εκπροσωπούντες 19,25% του Χρέους έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση. Όπως περιγράφεται περαιτέρω στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση, οι πιστωτές θα λάβουν την αναλογία τους επί του μεριδίου πιστωτών (ήτοι μέχρι 15% του συνολικού ποσού κεφαλαίου της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης), η οποία (αναλογία) αντιστοιχεί στο μερίδιό τους στο ποσό κεφαλαίου και Δεδουλευμένων Τόκων του Χρέους κατά την Προθεσμία Προσφοράς Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης – εν συγκρίσει με το συνολικό ποσό κεφαλαίου και Δεδουλευμένων Τόκων του Χρέους Προθεσμία Προσφοράς Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους εν λόγω πιστωτές ξεχωριστά σχετικά με την συμμετοχή τους στην Ενδιάμεση Χρηματοδότηση.

Πηγή: sofokleousin.gr