Σε πολύ υψηλά επίπεδα εκτιμάται ότι θα κινηθούν και φέτος οι εξαγωγές, μετά την περυσινή χρονιά ορόσημο. Αναμένεται να πιάσουν το «ταβάνι» των 50 δισ.ευρώ και να καταγράψουν τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή τους διαχρονικά, μετά τα 54,06 δισ. του 2022.

Πρωταγωνιστής στη νέα εξαιρετική επίδοση των εξαγωγών, πέραν της σταθεράς αξίας των καυσίμων, είναι ο αγροδιατροφικός κλάδος (τρόφιμα, λίπη-έλαια, ποτά-καπνά). Ο εν λόγω κλάδος αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης των εξαγωγών κατά το 10μηνο, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 1,3 δις.ευρώ. Συνολικά οι εξαγωγές κατά το διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος διαμορφώθηκαν στα 42 δισ.ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για το διάστημα Ιανουάριος- Οκτώβριος 2023, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά €3.276,3 εκατ., δηλαδή 7,1% και ανήλθαν σε €42.867,5 εκατ. έναντι €46.143,8 εκατ. πέρυσι και οι εισαγωγές ήταν μειωμένες κατά €9.586,8 εκατ. (-12,2%) από €78.262,0 εκατ. πέρυσι σε €68.675,2 εκατ. φέτος. Το εμπορικό έλλειμμα ήταν αισθητά βελτιωμένο από τα €32.118,2 εκατ. στα €25.807,7 εκατ.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με το 2022 καθώς από €29.696,4 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκαν σε €29.566,7 φέτος, ενώ οι εισαγωγές ήταν μειωμένες κατά €1.690,7 εκατ. και από €52.361,2 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022 διαμορφώθηκαν σε €50.670,5 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2023.

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα (€507 εκατ. +8,8%), τα μηχανήματα και οχήματα (€231,3 εκατ. +5,8%), τα διάφορα βιομηχανικά (€3,9 εκατ. +0,1%), τα λίπη και έλαια (€614,8 εκατ. +89,4%) και τα ποτά και καπνά (€165,4 εκατ. +18%) σημείωσαν αύξηση εξαγωγών. 
Τα χημικά παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ αντίθετα, σε πτωτική πορεία βρέθηκαν τα βιομηχανικά προϊόντα (€697,6 εκατ. -10,1%), οι πρώτες ύλες (€195,4 εκατ. -13,1%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€81,6 εκατ. -13,8%).

Εξαγωγές

Σε επίπεδο προορισμών, το 57,7% των εξαγωγών, δηλαδή ποσό ύψους 24,7 δισ. ευρώ απεστάλη στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ το 42,3%, ήτοι 18,1 δισ. ευρώ κατευθύνθηκε σε Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 67,0% (ΕΕ27) και σε 33,0% (Τρίτες Χώρες).
 

Πηγή: sofokleousin.gr