Υψηλή κερδοφορία προ φόρων, στα 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο το 2020 παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη για το Α΄ τρίμηνο του 2021.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση:

• Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και συναφή έσοδα παρουσίασαν αύξηση 0,5% και ανέρχονται σε 52,5 εκατ. ευρώ.από 52,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

• Τα κέρδη ασφαλίσεων σημείωσαν αύξηση ύψους 33,4% και διαμορφώθηκαν σε 7,7 εκατ. ευρώ ενώ το Α’ τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ.

• Τα ίδια κεφάλαια σημείωσαν αύξηση 1% και ανέρχονται σε 155,6 εκατ. ευρώ, έναντι 154,0 εκατ. ευρώ το 2020.

• Ο δείκτης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) ισχυροποιήθηκε κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται σε 178,81%, έναντι 174,61% την 31/12/2020.

• Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε στα 414,9 εκατ., ευρώ έναντι 412,5 εκατ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 0,6%.

• Τα μαθηματικά αποθέματα και οι τεχνικές προβλέψεις ανήλθαν σε 318,4 εκατ. ευρώ.έναντι 312,9 εκατ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 1,8%.

• Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας εμφανίζεται αυξημένο κατά 7 άτομα, με τις συνολικές θέσεις εργασίας να ανέρχονται σε 446 από 439 το 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία Ιανουαρίου – Απριλίου 2021, η Παραγωγή Ασφαλίστρων εμφανίζεται ανοδική, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2020, ενώ τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζονται ελαφρώς μειωμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: sofokleousin.gr