Αποδίδει καρπούς η επενδυτική στρατηγική της  Eurolife FFH, η οποία επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις προς όφελος των ασφαλισμένων της.

Στην τελευταία χρήση (2020) το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων  ατομικών προγραμμάτων διαχείρισης κεφαλαίου εμφάνισε απόδοση 3,24% – επίδοση που θεωρείται αρκετά υψηλή για τοποθετήσεις χαμηλού ρίσκου.

Αυτή η σημαντική απόδοση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς υψηλών αποδόσεων που διαχρονικά απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι των ατομικών προγραμμάτων διαχείρισης κεφαλαίου της εταιρείας (3,59% το 2017, 2,82% το 2018 και 3,32% το 2019)”..

Η Eurolife FFH αποτελεί κορυφαίο διαχειριστή αποθεματικών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, επιστρέφοντας σημαντική αξία σε όσους συμμετέχουν στα προγράμματα της. Οπως σημειώνει σε ανακοίνωση της, τα ατομικά προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίων αποτελούν μια μοναδική επιλογή για κάθε ιδιώτη που επιθυμεί να εξασφαλίσει καλή απόδοση των χρημάτων του, αλλά και ασφαλιστικά οφέλη σε βάθος χρόνου. Ορισμένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός ατομικού συμβολαίου είναι η ευελιξία των περιοδικών πληρωμών, καθώς το ασφάλιστρο ορίζεται με βάση την οικονομική δυνατότητα του πελάτη, αλλά και η δυνατότητα έκτακτων καταβολών. Τέλος, ένα ατομικό πρόγραμμα συχνά περιλαμβάνει και ασφάλεια ζωής, έτσι ώστε σε περίπτωση απρόοπτου να καταβληθεί στην οικογένειά του πελάτη το ασφαλισμένο κεφάλαιο, αλλά και η τρέχουσα αξία του λογαριασμού επένδυσής του.

Ο διευθυντής Επενδύσεων της Eurolife FFH Σπύρος Αθανίτης, δήλωσε:  “Το 2020 πετύχαμε υψηλή απόδοση της τάξης του 3,24%  στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των ατομικών προγραμμάτων διαχείρισης κεφαλαίου, συνεχίζοντας τη θετική πορεία των τελευταίων χρόνων σε ένα επενδυτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σχεδόν μηδενικά επιτόκια. Με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες και τις οικονομίες των ασφαλισμένων μας, καθημερινά εργαζόμαστε για να δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, προσφέροντας πρωτοπόρες και καινοτόμες λύσεις και δημιουργώντας αξία για εκείνους που μας εμπιστεύονται”,

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

Πηγή: sofokleousin.gr