Εξαιρετικά αποδοτικό για την Eurobank  είναι το deal της θυγατρικής της Eurobank Serbia, η οποία απορροφά την τράπεζα Direktna. Η συμφωνία περιλαμβάνει όρο ότι με τη συγχώνευση θα αποδοθεί στη μητρική ελληνική Eurobank συνολικό ποσό 232 εκατ. ευρώ υπό μορφή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου

Οπβς ανακοινώθηκε, οι διαδικασίες συγχώνευσης δι απορροφήσεως ολοκληρώθηκαν μετά τη χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές.

Η ενοποιημένη τράπεζα («Eurobank Direktna»), στην οποία η Eurobank ελέγχει το 70%, διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα. Με μερίδιο αγοράς 6,5% κατατάσσεται στην έβδομη θέση βάσει συνολικών χορηγήσεων.

H συναλλαγή συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank για περαιτέρω επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους της μέσω στοχευμένων εξαγορών και φιλικών συγχωνεύσεων.

Πηγή: sofokleousin.gr