Κόντρα στην αβεβαιότητα που δημιουργούν οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και οι επιπτώσεις τους στην οικονομία, η Eurobank  αναμένει φέτος θεαματική βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών και των επιδόσεων της, θέτοντας υψηλούς στόχους. Η τράπεζα προβλέπει δραστική περιστολή  των κόκκινων δανείων της, μείωση του δείκτη NPLs στο 9%, αύξηση των χορηγήσεων πραγματικής οικονομία και περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας, που θα καταστήσει εφικτή τη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Τους βασικούς στόχους που περιλαμβάνονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την περίοδο 2021-2022, παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, σε τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2020.

Οπως τόνισε ο κ. Καραβίας, η κερδοφορία από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και η μείωση των κινδύνων στα κεφάλαια θα επιτρέψουν τον σχηματισμό ικανού εσωτερικού κεφαλαίου, που δίνει τη δυνατότητα στην τράπεζα να απορροφήσει τις όποιες επιπτώσεις από την πανδημία, να καλύψει το κόστος των τιτλοποιήσεων, και να διανείμει μερίσματα από τα κέρδη της τρέχουσας και της επόμενης χρήσης.

Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα ανέλθουν φέτος σε 360 εκατ. ευρώ, που αναλογούν σε 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Αυτή η αναμενόμενη επίδοση καθιστά φθηνή και ελκυστική τη μετοχή της τράπεζας, καθώς η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της (0,65 ευρώ) αντιστοιχεί  σε εξήμισυ φορές τα ετήσια κέρδη (Ρ/Ε 6,5, πολύ χαμηλότερο από το μέσο των ευρωπαϊκών τραπεζών).

 Για την επόμενη χρήση 2022 προβλέπονται ανά μετοχή κέρδη 0,15 ευρώ, που διαμορφώνουν για τη μετοχή της τράπεζας Ρ/Ε 4,3(!)

Νέα τιτλοποίηση 3,3 δισ.

Οσον αφορά τον γενικότερο σχεδιασμό, ο CEO της Eurobank τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε μονοψήφιο ποσοστό, δηλαδή κάτω του 9% το 2021 και κάτω του 6% το 2022.

Σε αυτό θα βοηθήσει μία νέα τιτλοποίηση (“Mexico”), η οποία θα ενταχθεί στο πλαίσιο του Ηρακλή 2 και θα αφορά απαιτήσεις 3,3 δισ. ευρώ, αποτελούμενες κατά 85% από δάνεια λιανικής και 15% από επιχειρηματικά. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο θα ζητηθούν δεσμευτικές προσφορές. Μέχρι το τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή και θα γίνει η αποαναγνώριση των κόκκινων δανείων από τον ισολογισμό της τράπεζας.

Με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, η Eurobank θα είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που πετυχαίνει από το 2021 μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων και ο δείκτης NPL θα είναι κάτω του ορίου που έχει τεθεί από την Κομισιόν, δηλαδή κάτω του 5%.

Τα “κόκκινα” της πανδημίας

Οσον αφορά τα νέα κόκκινα δάνεια της πανδημίας, ο κ. Καραβίας ανέφερε στους αναλυτές ότι τα πρώτα σημάδια από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο είναι ενθαρρυντικά, χρειάζεται όμως χρόνος για πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Οπως είπε, η Eurobank αναμένει φέτος νέα κόκκινα δάνεια 900 εκατ. ευρώ. Αυτή θα είναι η καθαρή αύξηση, δηλαδή η δημιουργία νέων κόκκινων δανείων μείον ρυθμίσεις, τιτλοποιήσεις και ενδεχομένως διαγραφές. 

Η τράπεζα θα δώσει έμφαση και στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας χιλιάδων ακινήτων που έχουν περιέλθει στην κατοχή κυρίως από την Grivalia. Ήδη, από το επενδυτικό πρόγραμμα των 500 εκατ. ευρώ έχουν προκύψει σημαντικές υπεραξίες μέσω μισθώσεων, βελτιώσεων, χρήσης, και ανάπτυξης τουριστικών ακινήτων, που  αποτυπώνονται στα  οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας

Πηγή: sofokleousin.gr