Σημαντική βελτίωση οικονομικών μεγεθών επέτυχε  κατά τη χρήση 2020 ο ΟΛΘ (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης), παρά την αρνητική συγκυρία που διαμορφώθηκε λόγω της πανδημίας και την κάμψη της εμπορευματικής κίνησης συμβατικών φορίων.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 4% στα 71,7, εκατ. ευρώ, τα EBITDA κατά 3,9% σε 30,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 20,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 20,1%.

Αυξημένα ήταν τα έσοδα από την διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, ενώ οι εισπράξεις  σε άλλους τομείς εργασιών σημείωσαν κάμψη.

Στη μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας συνέβαλαν η αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης, η εσωτερική αναδιάρθρωση της εταιρείας και η αναστροφή φορολογικών προβλέψεων.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα έσοδα από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθκαν κατά 11,3%,, από € 44,7 εκατ. το 2019 σε € 49,7 εκατ. το 2020.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν μεγαλύτερες στον Σταθμό Συμβατικού φορτίου, με αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών όγκων κατά 16,3%, και των εσόδων κατά 9,3% (σε 20,2 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων επηρεάστηκαν επίσης σημαντικά από την πανδημία, υποχωρώντας κατά 15,4%, σε € 1,58 εκατ. το 2020. Τα έσοδα από την Επιβατική Κίνηση αυξήθηκαν ελαφρώς, παραμένοντας ωστόσο  ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 22,1%, από € 16,45 εκατ. το 2019 σε € 20,10 εκατ. το 2020. Επηρεάστηκαν θετικά από δύο βασικούς παράγοντες

– τη θετική μεταβολή στις συνολικές δαπάνες αποσβέσεων κατά € 0,88 εκατ.

– την αναστροφή φορολογικών προβλέψεων κατά € 1,42 εκατ., ως θετικό αποτέλεσμα της ευνοϊκής πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους για τα έτη 2005-2011.

Η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει τις δραστηριότητες της εταιρείας. Κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο η διακίνηση φορτίων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων σημείωσε αύξηση 2,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ η διακίνηση του Σταθμού Συμβατικού φορτίου μειώθηκε κατά 7,6%.

Βελτίωση αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2021, όταν οι επιπτώσεις της πανδημίας αρχίσουν να υποχωρούν.

Πηγή: sofokleousin.gr