Τη διευκόλυνση όσων αιτούνται να ενταχθούν στις επιχορηγήσεις του προγράμματος “e-λιανικό” εμπόριο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, την επιμήκυνση της προθεσμίας αιτήσεων αλλά και την ένταξη επιχειρήσεων με μεικτή δραστηριότητα ζητούν 53 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε Ερώτηση που κατέθεσαν 53 προς τον υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη.

Με πρώτους υπογράφοντες τους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Χαρίτση και Χάρη Μαμουλάκη, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν από το υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να υπάρξουν πρωτοβουλίες προκειμένου όσοι « εν δυνάμει αιτούντες στο πρόγραμμα να μην επωμιστούν το βάρος των επιπροσθέτων δαπανών εν μέσω αυτής της δύσκολης συγκυρίας» Να υπάρξει μια « λελογισμένη επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών καθώς αυτή σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για την – πριν την υποβολή της σχετικής αιτήσεως – εξέταση και ολοκλήρωση των στοιχείων και διαδικασιών» Καθώς και «για την ένταξη των επιχειρήσεων που έχουν μεικτή δραστηριότητα με δευτερεύοντα Κ.Α.Δ. τον 47»

Οι 53 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν πως η προδημοσίευση της σχετικής δράσης «e-λιανικό», που στόχο έχει την επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και να ενισχυθεί η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού» έγινε στις 11 Ιανουαρίου 2021. Επικαλούμενοι αναφορές εκπροσώπων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της αγοράς σημειώνουν πως «διαπιστώνονται ορισμένα ζητήματα τα οποία και δύναται να καταστούν τροχοπέδη για την μελλοντική αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος».

Ειδικότερα, «σημαντικά προβλήματα αναφέρουν πως « οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα κληθούν να υλοποιήσουν καθώς και να εξοφλήσουν το σύνολο των δαπανών ως προαπαιτούμενο για την υποβολή της πρότασης, χωρίς καν να γνωρίζουν αν θα τύχουν εγκρίσεως» Το προβλεπόμενο «οριζόμενο χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για την – πριν την υποβολή της σχετικής αιτήσεως – εξέταση και ολοκλήρωση των στοιχείων και διαδικασιών που συναποτελούν το φυσικό αντικείμενο (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών)». Υπάρχει «αποκλεισμός επιχειρήσεων, εχουσών δευτερεύοντα Κ.Α.Δ. λιανικού εμπορίου, ενώ προτείνεται η ένταξη επιχειρήσεων που έχουν μεικτή δραστηριότητα με δευτερεύοντα Κ.Α.Δ. τον 47»

Παράλληλα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να υπάρξει «επιπλέον εξασφάλιση οικονομικών πόρων σε περίπτωση που τα αιτήματα υπερβαίνουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη».

Πηγή: sofokleousin.gr