Την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και της καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών έως τις 9 Οκτωβρίου, για τις επιχειρήσεις που έθεσαν τους εργαζομένους τους σε αναστολή ή τους ενέταξαν στον μηχανισμό «Συν-Εργασία», αναμένεται να αποφασίσει τη Δευτέρα το διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά, η διοίκηση του φορέα πρόκειται να εισηγηθεί κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. την παράταση των ΑΠΔ για:

• Εργαζομένους που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020 στον μηχανισμό «Συν-Εργασία».

• Εποχικά εργαζομένους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020.

• Εποχικά εργαζομένους –χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης– που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.

Το Δ.Σ. του ΕΦΚΑ αναμένεται επίσης να εισηγηθεί την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για εργαζομένους επιχειρήσεων – εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους κατά το γ΄ τρίμηνο του έτους 2019, και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών μη ενταγμένων στον μηχανισμό «Συν-Εργασία». Η παράταση δίνεται έπειτα από αιτήματα επιχειρήσεων που επικαλέστηκαν αδυναμία να ανταποκριθούν στην αναγκαία αλλαγή των μηχανογραφικών εφαρμογών των λογιστηρίων τους για την υποστήριξη των νέων ρυθμίσεων.

Προσοχή, όμως: Όπως ξεκαθαρίζει η διοίκηση του ΕΦΚΑ, σε περιπτώσεις εργοδοτών οι οποίοι, εκτός από ενταγμένους στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» και εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης, απασχολούν και εργαζομένους λοιπών κατηγοριών, θα πρέπει για αυτούς να υποβάλουν κανονική (01) ΑΠΔ για τη μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2020 και να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30/9/2020. Για τους ενταγμένους στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» ή τους εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης έχουν δυνατότητα να υποβάλουν συμπληρωματική (04) ΑΠΔ και να καταβάλουν τις αντίστοιχες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 9/10/2020.

Πηγή: sofokleousin.gr