Εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης και αύξησης της κερδοφορίας επιτυγχάνει ο όμιλος εταιρειών πληροφορικής Epsilon Net, που επεκτείνεται συνεχώς με εξαγορές.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 148% το εννεάμηνο και ανήλθε σε 28,56 εκ. ευρώ. Τα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 7,83 εκ.  (+217%).

 Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση (+354%) σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων, που διαμορφώθηκαν σε 5,53 εκ. ευρώ στο 9μηνο, έναντι € 1,22 εκ. το ίδιο διάστημα του 2020.

Επισημαίνεται ότι στα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου  ενοποιούνται πλήρως τα αποτελέσματα της Data Communication & Technolife και της νεοϊδρυθείσας Epsilon SingularLogic (με βάση την ολοκλήρωση σε νομικό επίπεδο της διαδικασίας διάσπασης και εισφοράς του αντίστοιχου κλάδου από την Singular Logic).

Σε ανακοίνωση της εισηγμένης μητρικής εταιρείας αναφέρεται ότι η ρευστότητα του Ομίλου, παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης νέων επιχειρηματικών κινήσεων και αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονται σε 18,12 εκατ. ευρώ, παρά τις σημαντικές εξαγορές που έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2020 και του πρώτου εννεαμήνου του 2021 (πληρωμές 18 εκ. ευρώ για τις εξαγορές των Data Communication, SingularLogic, Technolife, iQom).

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου  αυξήθηκαν κατά 70% στο 9μηνο και ανήλθαν σε 34,04 εκατ. ευρώ

Πηγή: sofokleousin.gr