Η παράκαμψη που θα συνδέει την Καρδίτσα με τον Ε65 και η αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό δίκτυο και άλλες υποδομές από την κακοκαιρία «Ιανός» είναι μεταξύ των 17 έργων που θα προχωρήσουν γρήγορα, λόγω της υπαγωγής τους στο άρθρο 7 Α του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, όπως προκύπτει από την εισήγηση του υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο κ. Καραμανλής έκανε τρεις εισηγήσεις για θέματα που αφορούν το υπουργείο του και συγκεκριμένα:

· Για την υπαγωγή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.

· Για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια.

· Για την επιλογή και διορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Όσον αφορά στο ζήτημα σχετικά με το γνωστό άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, ο υπουργός Υποδομών υπενθύμισε ότι η εν λόγω διαδικασία επιλέγεται, προκειμένου να ξεπεραστεί ο σκόπελος των πολύπλοκων γραφειοκρατικών, αλλά και δικαστικών, διαδικασιών που απαιτούνται, όταν ακολουθείται η κλασική διαδικασία.

«Διαδικασίες που κρατούν μέχρι και 18 μήνες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν οι πιστώσεις από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις», σημείωσε ο κ. Καραμανλής και πρότεινε ένα συμπληρωματικό κατάλογο, που αφορά σε 17 έργα, εκ των οποίων τα 13 είναι οδικά και τα 4 υδραυλικά.

«Στον κατάλογο αυτόν εντάσσονται σημαντικά έργα, όπως αυτό της κατασκευής του τελευταίου τμήματος της παράκαμψης της Καρδίτσας. Κάτι που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση του περιφερειακού δακτυλίου της πόλης, και κατά συνέπεια και την ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο άνετη σύνδεση της Καρδίτσας με τον Ε65.

Επίσης, προβλέπουμε έργα για την αποκατάσταση των υφιστάμενων οδικών και λοιπών υποδομών, που προκλήθηκαν από τον Ιανό, τον περασμένο Σεπτέμβριο», ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και πρόσθεσε:

«Κρίνεται, επομένως, εξαιρετικά απαραίτητο οι ζητούμενες εκτάσεις να παραδοθούν άμεσα στους κύριους των έργων, προκειμένου η εκτέλεσή τους να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν και να μην χάνεται άλλος χρόνος με γραφειοκρατικές διαδικασίες».

Tο δεύτερο θέμα αφορούσε την Κυβερνητική Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια, καθώς η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητά της κυβέρνησης.

«Η έννοια της Οδικής Ασφάλειας και η εξάλειψη των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων απαιτεί μια συστηματική μέθοδο εργασίας, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στην καλή ανάλυση δεδομένων και την τεκμηρίωση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

Να παρακολουθεί συστηματικά την πρόοδο των δράσεων και να προσαρμόζεται αντιστοίχως, διευκολύνοντας έτσι τη συνεργασία των φορέων που έχουν αναλάβει την κοινή ευθύνη να μειώσουν τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε την κατάργηση της υφιστάμενης διυπουργικής επιτροπής και τη σύσταση της Κυβερνητικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, της οποίας θα προΐσταται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ τα μέλη της θα προέρχονται από υπουργεία με αρμοδιότητα επί θεμάτων οδικής ασφάλειας, όπως το Υγείας, Παιδείας, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής διακυβέρνησης.

Η Κυβερνητική αυτή Επιτροπή θα συντονίζει το διυπουργικό έργο σε θεσμικό επίπεδο, θα αξιολογεί τις προτάσεις για τη βελτίωσή του, θα εγκρίνει και θα εποπτεύει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια, καθώς και την αναθεώρησή του.

Ο κ. Καραμανλής έκλεισε με το θέμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Μετά την παραίτηση δύο μελών, ενός τακτικού και του αντίστοιχου αναπληρωματικού του, το 2020, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκίνησε την προβλεπόμενη διαδικασία αντικατάστασης, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας τους.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρότεινε ειδικότερα ως τακτικό μέλος την κ. Θεοδώρα Παπαμιχαήλ, η οποία έχει λάβει το διδακτορικό της από το ETH Ζυρίχης, και ο τομέας εξειδίκευσής της αφορά στην στρατηγική ανάπτυξης των σιδηροδρομικών έργων.

Ως αναπληρωματικό μέλος, προτάθηκε ο κ. Νικόλαος Τσονάκας, τοπογράφος μηχανικός, με σπουδές τόσο στην Ελλάδα – το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο– όσο και στο εξωτερικό, από το Πανεπιστήμιο Paris Nord.

Η σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου, και παρείχε τη θετική της γνώμη.

Ως εκ τούτου, ο κ. Καραμανλής κάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο να εγκρίνει την επιλογή αυτή.

Σημείωσε δε ότι έχει ξεκινήσει ο επανασχεδιασμός των Ανεξαρτήτων Ρυθμιστικών Αρχών αρμοδιότητας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε αυτό το πλαίσιο – και με δεδομένο ότι υπάρχει και η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών, η οποία λειτουργεί από το 2014 μόνο στα χαρτιά – συμφωνήθηκε η ενοποίηση των δύο αυτών Αρχών, της ΡΑΣ και της ΡΑΕΜ σε μια ενιαία Ρυθμιστική Αρχή Μεταφορών.

Ήδη το τπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ξεκινήσει να ετοιμάζει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, σε στενή συνεργασία και με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής.

Πηγή: sofokleousin.gr