Ανακοινώθηκε, σήμερα, η κατακύρωση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου Διδυμοποίησης (Twinning) «Renforcement des capacités institutionnelles du Conseil de la Concurrence» με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και λειτουργίας του Συμβουλίου Ανταγωνισμού του Μαρόκου σε κοινοπραξία με επικεφαλής έργου την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεργασία με τις Αρχές Ανταγωνισμού της Πολωνίας και της Ιταλίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπεύθυνος του έργου (Project leader) θα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ιωάννης Λιανός, με επικεφαλής των διαφόρων σταδίων του έργου τους εξής: Άννα Νάκου (Ε.Α.), Agnieszka Ciucias (πολωνική Αρχή Ανταγωνισμού-UOKiK), Gianluca Sepe, ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού -AGCM), Martyna Derszniak-Noirjean, UOKiK και Piotr Adamczewski (UOKiK). Επίσης, ως μόνιμος εμπειρογνώμων/σύμβουλος για το έργο (RTA) ορίσθηκε η Σύλβια Καμπαλούρη, στέλεχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι η κατακύρωση του έργου έχει βαρύνουσα σημασία για τη χώρα μας, αφού αποτελεί την πρώτη φορά διαχρονικά που η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετέχει σε Πρόγραμμα Διδυμοποίησης, αναλαμβάνοντας μάλιστα ηγετικό ρόλο σε αυτό, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως επικεφαλής κράτος- μέλος.

Το πρόγραμμα ενισχύει επίσης τις σχέσεις της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο και γενικότερα με τον αραβικό κόσμο.

Ο πρωταρχικός σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην εμβάθυνση του ανταγωνισμού στο Μαρόκο, στην ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στη χώρα, προωθώντας παράλληλα τη νομική προσέγγιση με το κεκτημένο της ΕΕ (EU Acquis) καθώς και την εφαρμογή βέλτιστων διεθνών πρακτικών. 

Ειδικότερα, το έργο στοχεύει κυρίως: (i) στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των μελών του Συμβουλίου Ανταγωνισμού του Μαρόκου με σκοπό την αποτελεσματική διεκπεραίωση των νέων λειτουργιών και δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών και (ii) στην ενίσχυση της προώθησης μιας κουλτούρας ανταγωνισμού στη χώρα.

Η ενίσχυση αυτή περιλαμβάνει την επανεξέταση μεθοδολογικών εργαλείων (όπως εγχειρίδια, διαδικαστικοί οδηγοί) του Συμβουλίου Ανταγωνισμού σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και τις βέλτιστες πρακτικές, ειδικές εκπαιδευτικές συνεδρίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς και τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος νομικής παρακολούθησης εντός του Συμβουλίου Ανταγωνισμού του Μαρόκου, το οποίο θα αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου, στο πλαίσιο παρόμοιας προσπάθειας που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα. 

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 900.000 ευρώ και η διάρκειά του είναι 24 μήνες με αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης υλοποίησης την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Πηγή: sofokleousin.gr