Ξεκινάει τον Ιανουάριο πρόγραμμα κουπονιών διανοητικής ιδιοκτησίας σε ΜΜΕ, το οποίο θα δίνει επιστροφή εξόδων για αιτήσεις σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εγκαινιάζεται σήμερα ταμείο επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ (Ideas Powered for Business SME Fund), το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους και να αντλήσουν όφελος από αυτά.

Υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση ότι, σύμφωνα με έρευνες που διεξήγαγε το Γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) , παρά το γεγονός ότι μόνο το 9% του συνόλου των ΜΜΕ της ΕΕ είναι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι ΜΜΕ που έχουν καταχωρίσει τη ΔΙ τους έχουν υψηλότερα εισοδήματα σχεδόν κατά ένα τρίτο ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ΜΜΕ που δεν έχουν προβεί σε σχετική καταχώριση.

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο είναι ανοικτό σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ που ανταποκρίνονται στον επίσημο ορισμό της ΜΜΕ, προσφέρει οικονομική στήριξη υπό τη μορφή επιστροφής εξόδων για αιτήσεις εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων, ύψους έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση. Η πρώτη από τις πέντε χρονικές περιόδους για την υποβολή αιτήσεων που θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια του 2021, θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2021.

Το νέο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ideas Powered for Business » στο EUIPO, και αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για τη ΔΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, Christian Archambeau, δήλωσε:

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 έπληξε σοβαρά τις ΜΜΕ και η ΕΕ έχει δεσμευτεί να τις στηρίξει στην πορεία προς την ανάκαμψη. Η μελλοντική μας οικονομική ανάπτυξη και ευημερία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία καινοτόμων και δυναμικών ΜΜΕ, μεταξύ άλλων, και των νεοφυών. Η παροχή βοήθειας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί σημαντικό μέρος της αποστολής του EUIPO, καθώς και των εταίρων του, κυρίως των εθνικών και περιφερειακών γραφείων διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, τα οποία βρίσκονται κοντά στις ΜΜΕ στα οικεία κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ανάκαμψη των ΜΜΕ της ΕΕ μετά την πανδημία COVID-19, η πρωτοβουλία αυτή (Ideas Powered for Business SME Fund) περιλαμβάνει, επιστροφή εξόδων για αιτήσεις σημάτων και σχεδίων ή υποδειγμάτων σε εθνικό, περιφερειακό (Μπενελούξ) και ενωσιακό επίπεδο μέσω του EUIPO.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, το χρονοδιάγραμμα και άλλες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα πριν από τις 11 Ιανουαρίου μέσω της πλατφόρμας Ideas Powered for Business.

ΜΜΕ με δικαιώματα ΔΙ: η καταχώριση είχε θετικό αντίκτυπο στη δραστηριότητά τους

Υπενθυμίζεται ότι η πρωτοβουλία « Ideas Powered for Business » εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του EUIPO που έχουν στόχο να βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διανοητικής ιδιοκτησίας τους και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού του σχεδίου 2025. Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε το EUIPO, το 54% των ΜΜΕ με δικαιώματα ΔΙ δήλωσαν ότι η καταχώριση είχε θετικό αντίκτυπο στη δραστηριότητά τους, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της φήμης, την αύξηση του κύκλου εργασιών και την ικανότητα πρόσβασης σε νέες αγορές. Επιπλέον, από έρευνες που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ΜΜΕ που έλαβαν υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan) προέκυψε ότι χάρη στις υπηρεσίες αυτές ποσοστό άνω του 90% αυτών βελτίωσαν τη διαχείριση τους ΔΙ, ενώ το 75% των ΜΜΕ εφάρμοσαν στην πράξη τις συστάσεις που διατυπώθηκαν.

Μέσω του « Ideas Powered for Business », το EUIPO προσφέρει μια πλήρη σειρά υπηρεσιών για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να επωφεληθούν από την προστασία της ΔΙ, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν πρόγραμμα παροχής δωρεάν συμβουλών (pro bono), μηχανισμούς αποτελεσματικής επίλυσης διαφορών για μικρότερες εταιρείες και, από την 1η Ιανουαρίου 2021, μια απλουστευμένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σήματα και σχέδια ή υποδείγματα για τις ΜΜΕ (EasyFiling).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει έναν ενιαίο πρακτικό οδηγό για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, την πύλη Your Europe, χρηματοδοτεί το δίκτυο Enterprise Europe (το μεγαλύτερο δίκτυο στήριξης επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό), και συνδράμει τις μικρές επιχειρήσεις να κάνουν χρήση της ΔΙ σε διεθνές επίπεδο (γραφεία υποστήριξης στον τομέα της ΔΙ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα, τη Λατινική Αμερική και τη Νοτιοανατολική Ασία).

Πηγή: sofokleousin.gr