Δεκάδες χιλιάδες ΜμΕ θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ψηφιακές εφαρμογές, εξασφαλίζοντας χρηματική ενίσχυση έως 14.000 ευρώ υπό μορφή κουπονιού (voucher) για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι επιδοτήσεις θα δοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Συνολικά θα διατεθούν 445 εκατ. ευρώ, που θα “αρδεύσουν” την αγορά πληροφορικής, δημιουργώντας απασχόληση, τζίρο και κέρδη για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Στο ποσό που θα διοχετευθεί στην αγορά πρέπει συνοπολογιστούν τα 445 εκατ. των επιδοτήσεων συν τα 180 εκατ. ευρώ της ίδιας συμμετοχής των επιχειρήσεων

Μέσα στο πρώτο 15ήμερο Ιουνίου θ’ ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις και θα δεκπεραιωθούν οι διαδικασίες χορήγησης χρηματικής ενίσχυσης υπό μορφή κουπονιού αγορών.

  Τα κουπόνια ενίσχυσης θα ξεκινούν από 700 ευρώ και θα φτάνουν έως 14.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τις δαπάνες που θα πραγματοποιήσει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.  Θα καλύπτεται το 70% των επιλέξιμων δαπανών για την απόκτηση ψηφιακών λύσεων και εφαρμογών.

.Το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων περιλαμβάνει τρεις τομείς – δράσεις:

  1.   – Επιδότηση υπηρεσιών στο cloud, με συνολική προϋπολογιζόμενη επιχορήσγηση 180 εκατ. ευρώ
  2. – Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 100 εκατ.
  3.  – Αντικατάσταση παλαιών ταμειακών μηχανών και POS. Για τη δράση αυτή θα διατεθούν 165 εκατ. ευρώ

Για την υλοποίηση της πρώτης δράσης θα υπάρξει επιπλέον δαπάνη 80 εκατ ευρώ, ως ίδια συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα. Μέσω των κουπονιών θα χρηματοδοτείται η αγορά τυποποιημένων προϊόντων που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά και η ενίσχυση εφαρμογών cloud, με το μέγιστο ποσό της επιδότησης να είναι 14.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, επιχειρήσεις έως 5 ατόμων θα λαμβάνουν κουπόνι συνολικής αξίας 700 ευρώ για δαπάνες 1.000 ευρώ (τα 300 ευρώ είναι ίδια κεφάλαια). Το ποσό αυτό αυξάνεται όσο αυξάνεται και ο αριθμός των εργαζομένων.

 Στη δεύτερη δράση ( Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών) με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν έργα 200.000 έως 2 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την ευρύτερη αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Η τρίτη δράση (Αντικατάσταση ταμειακών μηχανών και απόσυρση τερματικών αποδοχής συναλλαγών (POS), προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ,θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

Πηγή: sofokleousin.gr