Εντυπωσιακή βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων επέτυχε κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, η οποία συνεχίζει τις επενδύσεις και επεκτείνει τις δραστηριότητες της, προσβλέποντας σε περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της.

Η εισηγμένη εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της κατά 71%(!) στο εξάμηνο και ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε 7,81 εκατ. ευρώ, από 4,57 εκατ. πέρυσι.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 947 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 28 χιλ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και πολύ καλούς χρηματοοικονομιkούς δείκτες. Η καθαρή της θέση είναι τώρα 10,71 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός της  στις 30 Ιουνίου ήταν αρνητικός (-782 χιλ. ευρώ).

Από τα μέσα Απριλίου η εταιρεία έχει ξεκινήσει την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και την αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής της μονάδας. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν κατά πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι κτιριακές αναβαθμίσεις, η εταιρεία διέκοψε για δύο-δυόμισυ μήνες την παραγωγική της δραστηριότητα και εκτελεί τα συμβόλαια πώλησης από τα υπάρχοντα αποθέματά. Γι αυτό στο δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η κερδοφορία θα είναι μειωμένη, παρά την αύξηση των τιμών πώλησης νημάων και εκκοκισμένου βαμβακιού.

Πηγή: sofokleousin.gr