Η χρηματοδότηση της Pragma IoT AE, εταιρείας – τεχνοβλαστού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ από το Northern Greece Investment Fund (NGIF.gr), με ποσό συνολικού ύψους 1.000.000 ευρώ, ανακοινώθηκε σήμερα.

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Pragma IoT AE, που ιδρύθηκε στα τέλη του 2017 στην Θεσσαλονίκη, είναι εταιρία τεχνοβλαστός (spin off) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). H Pragma IoT, παρέχει πρωτοποριακές λύσεις Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες προς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Ο πυρήνας των υπηρεσιών της, είναι μια δυναμική πλατφόρμα Διαδικτύου των Πραγμάτων που καλύπτει τον πλήρη κύκλο «Συλλογής» – με χρήση πολλαπλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, «Αποθήκευσης» – με βελτιστοποιημένες μορφοποιήσεις δεδομένων, αυτόματης «Ανάλυσης» – με τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης, και «Παρουσίασης» μεγάλων δεδομένων (big data) που προέρχονται από αισθητήρες (sensors), συσκευές (devices), πύλες (gateways) αλλά και άλλες πηγές πληροφορίας (συστήματα ERP, βάσεις δεδομένων κ.α.).

Η εταιρεία παρέχει λύσεις στους τομείς της Βιομηχανίας 4.0, των Έξυπνων Πόλεων, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Ηλεκτρισμός, Αέριο, Νερό), του Περιβάλλοντος, της Γεωργίας, της Ναυτιλίας, κ.α. Σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια η εταιρία έχει συνάψει συνεργασίες με πάνω από 30 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τη διεθνή αγορά και έχει αναπτύξει μια ομάδα στελεχών – συνεργατών και άρτια εκπαιδευμένων μηχανικών υλικού και λογισμικού. Η Pragma IoT επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες αιχμής όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, τα συστήματα τηλεπικοινωνιών νέας γενιάς, κ.α. Επίσης είναι μέλος Συστάδων (clusters) Επιχειρήσεων και Κέντρων Ικανοτήτων στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των έξυπνων κτηρίων μηδενικών ρύπων, των τηλεπικοινωνιών 5G και της βιομηχανίας 4.0.

Το Northern Greece Investment Fund (www.ngif.gr) ιδρύθηκε το 2021 και είναι το μοναδικό growth Fund με έδρα την Θεσσαλονίκη. Το NGIF διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαια ύψους 30 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ). Το NGIF επενδύει τα κεφάλαια του σε αναπτυσσόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις στους κλάδους των Τροφίμων – Ποτών, της Μεταποίησης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Διαχείρισης Αποβλήτων, των Υπηρεσιών Υγείας, του Τουρισμού, καθώς και σε εταιρείες της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Η εταιρεία THERMI VCM ΑΕΔΑΚΕΣ έχει αναλάβει την διαχείριση του NGIF. Η ομάδα της THERMI VCM αποτελείται από στελέχη με μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση και διαχείριση επενδύσεων. Το NGIF φιλοδοξεί να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του Thermi-Taneo Venture Capital Fund, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο fund με έδρα την Β. Ελλάδα και το οποίο ολοκλήρωσε την λειτουργία του το 2021 με σημαντικές αποδόσεις για τους μεριδιούχους του. Στόχοι της διαχειρίστριας εταιρείας και του NGIF είναι:

1) η συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος,

2) η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, με σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι οποίες στοχεύουν στη διεθνή αγορά,

3) η επίτευξη αποδόσεων για τις επιχειρήσεις και τους μεριδιούχους του Fund.

Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (www.certh.gr) ιδρύθηκε το 2000, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την παροχή λύσεων στις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας. Η τεχνητή νοημοσύνη, η κυκλική οικονομία, η βιο-οικονομία, η ολιστική προσέγγιση υγείας-διατροφής, η πράσινη ενέργεια, οι πολυτροπικές μεταφορές, η αγροτεχνολογία και οι έξυπνες πόλεις συνθέτουν τα κύρια πεδία, στα οποία δραστηριοποιούνται, ερευνητικά, τα πέντε Ινστιτούτα του. Το ΕΚΕΤΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, γεγονός που αποτυπώνεται μεταξύ άλλων και στη σημαντική οικονομική δραστηριότητα που καταγράφουν οι 17 spin-off εταιρίες του. Σήμερα αποτελεί ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα στη χώρα, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην Ελλάδα και την 14η θέση στην Ευρώπη, στην προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα.

Πηγή: sofokleousin.gr