«Οι παγκόσμιοι ηγέτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με γενναιότητα και ρεαλισμό την παγκόσμια οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού, ενώ στη χώρα μας θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί η προσπάθεια ανάκαμψης και ενίσχυσης των αντοχών της ελληνικής οικονομίας απέναντι στην υγειονομική κρίση που δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί».

Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, στο υπόμνημα που απέστειλε στον πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς ενόψει των εξαγγελιών στο πλαίσιο του πολιτικο-οικονομικού Φόρουμ “Thessaloniki Helexpo Forum”, και σημειώνει: «Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα στηρίζεται κυρίως στην παραγωγή περισσότερων διεθνώς εμπορεύσιμων ανταγωνιστικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι πόροι που θα διατεθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας με προτεραιότητα τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται».

Μεταξύ άλλων στο υπόμνημα αναφέρονται τα εξής:

  • Οι πόροι που εξασφάλισε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια, είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας να αντιμετωπίσει τα εμπόδια αυτά και να προχωρήσει ταχύτερα τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος. Σε αντίθεση με προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, οι πόροι δεν θα πρέπει χρησιμοποιηθούν για να σκεπάσουν τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, τροφοδοτώντας την εφήμερη κατανάλωση.
  • Η διαχείρισή τους θα πρέπει να ακολουθήσει μια κεντρική φιλοσοφία και αρχιτεκτονική, η οποία θα στοχεύει στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, μέσα από την υποστήριξη θεσμικών μεταρρυθμίσεων και σημαντικών επενδύσεων σε παραγωγικούς κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία και εξωστρεφή προσανατολισμό.
  • Στο πλαίσιο αυτό, στόχοι προτεραιότητας θα πρέπει να είναι: η στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας και η ανασυγκρότηση του παραγωγικού μηχανισμού της χώρας για την υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς, όπως: η μεταποίηση, η πράσινη ενέργεια, οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, ο αγροδιατροφικός τομέας, καθώς και ο τουρισμός, με την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών και ενθάρρυνση της επιχειρηματικής μεγέθυνσης. Στόχος είναι η δημιουργία επιχειρήσεων μεγαλύτερου μέσου μεγέθους, με καλύτερες προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης, με πρόσβαση στην καινοτομία, με δυνατότητες προσέλκυσης εξειδικευμένου προσωπικού και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.  
  • Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητη η ανάπτυξη κατάλληλα σχεδιασμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όπως οι μικροπιστώσεις και η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της χώρας, με ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών, όπως για παράδειγμα, ο τουρισμός τρίτης ηλικίας. Στενότερη σύνδεση του τουρισμού με τομείς όπως η αγροδιατροφή και ο πολιτισμός και αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
  • Ακόμη απαιτείται νέα πολιτική για τη μεταποίηση (πχ μείωση του κόστους της ενέργειας, ενίσχυση εξωστρεφών κλάδων κλπ), βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος ενίσχυση της καινοτομίας και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και στρατηγική για το περιβάλλον.
  • Τέλος, η αναβάθμιση των υποδομών η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η κοινωνική προστασία είναι μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων.

Πηγή: sofokleousin.gr