Η ανοδική πορεία των εργασιών της ElvalHalcor που ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2020, διατηρήθηκε – σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση – και το τρίτο τρίμηνο του 2021 με ιδιαίτερα έντονη την ανάκαμψη των αγορών του κατασκευαστικού κλάδου, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών, οι οποίοι είχαν υστερήσει κατά την προηγούμενη χρήση, επηρεάζοντας κυρίως τον κλάδο αλουμινίου.

   Συγκεκριμένα, οι όγκοι πωλήσεων στο εννεάμηνο σημείωσαν αύξηση κατά 17,2%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα έλασης αλουμινίου, χαλκού και κραμάτων. Στο τρίτο τρίμηνο  σημείωσαν αύξηση 18,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2020.

Η αισιοδοξία στις αγορές και η υψηλή ζήτηση, οδήγησαν σε ραγδαία άνοδο τις τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται σε 7.684 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 48,1% σε σχέση με το εννεάμηνο 2020) και τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται σε 1.995 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 37,5% σε σχέση με το εννεάμηνο 2020).

Ο συνδυασμός μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων και αυξημένων τιμών των μετάλλων, διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών σε ιστορικά υψηλά, σε 2,082 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, αυξημένο κατά 38,8% από το 1,5 δισ. ευρώ του εννεαμήνου 2020.

   Η αύξηση των όγκων πωλήσεων και η θετική επίδραση των αυξημένων αναλώσεων σκραπ, αναχαίτισαν τις αρνητικές επιδράσεις από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της εταιρίας, να αυξηθούν κατά 25,7% στο εννεάμηνο στα 130,4 εκατ. ευρώ έναντι 103,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, ενώ για το τρίτο τρίμηνο το a-EBITDA ανήλθε σε 45,2 εκατ. ευρώ έναντι 35,9 εκατ. ευρώ για την περυσινή τριμηνιαία περίοδο.

   Η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 50,0 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2021 έναντι ζημίας 8,7 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2020, με τα τριμηνιαία μεγέθη για το αποτέλεσμα μετάλλου να ανέρχονται σε κέρδη 8,6 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο 2021 έναντι κερδών 4 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο 2020. Το αποτέλεσμα του μετάλλου επέδρασε θετικά και στα μικτά κέρδη που ανήλθαν σε 187,4 εκατ. ευρώ έναντι 99,8 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό όλες οι ενέργειες για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της εταιρίας από την πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα να περιλαμβάνουν σχετικές δαπάνες ύψους 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020.

   Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 175,7 εκατ. ευρώ έναντι 90,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Στον αντίποδα, οι αυξημένες τιμές των μετάλλων αύξησαν το κεφαλαίο κίνησης του ομίλου, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 107 εκατ. ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο της 31.12.2020, με την αρνητική επίδραση του τελευταίου να προκαλεί αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, με το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα να ανέρχεται σε 22,1 εκ. ευρώ για το εννεάμηνο, έναντι 18,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρά το σταδιακά μειούμενο κόστος δανεισμού που επιτυγχάνει ο όμιλος.

   Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 117,9 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της θετικής επίδρασης αποτίμησης 22 εκατ. ευρώ των μετοχών της Cenergy Holdings που λογιστικοποιήθηκε στο πρώτο εξάμηνο 2021) έναντι κερδών 25 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 115,4 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2021, ή 0,3075 ευρώ ανά μετοχή, από 24,1 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2020 ή 0,0642 ευρώ ανά μετοχή.

Πηγή: sofokleousin.gr