Η Διοίκηση της ΕΛΤΟΝ υπέγραψε μονοετές κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας επτά εκατομμυρίων ευρώ με κάλυψη αυτού από την Εθνική Τράπεζα. Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίστηκε η Εθνική Τράπεζα. Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το ομολογιακό δάνειο, για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Διοίκηση της Εταιρείας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») σε συνέχεια της από 09/05/2022 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 12/05/2022 υπογράφηκε μονοετές (με δυνατότητα ανανέωσης για δύο επιπλέον έτη), κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ΕΥΡΩ Επτά Εκατομμυρίων (7.000.000,00) («Ομολογιακό Δάνειο»), με κάλυψη αυτού από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Διαχειριστής πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.
 

Πηγή: sofokleousin.gr