Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Μάρτιο 2021.

Συγκεκριμένα:

• Τα Μουσεία, τα οποία ανέστειλαν τη λειτουργία τους σταδιακά από την 1η Νοεμβρίου 2020 και μετά σε εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), κατά το μήνα Μάρτιο του 2021 παρέμειναν κλειστά.

• Οι Αρχαιολογικοί χώροι, των οποίων η λειτουργία ομοίως ανεστάλη από τις 14 Μαρτίου 2020 έως και τις 17 Μαΐου 2020 και εκ νέου από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως τις 21 Μαρτίου 2021, σε εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), κατά το μήνα Μάρτιο του 2021 λειτούργησαν συνολικά δέκα (10) ημέρες.

Από τη σύγκριση των στοιχείων του ανωτέρω χρονικού διαστήματος του Μαρτίου 2021 με το χρονικό διάστημα του Μαρτίου 2020, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 91,5%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 92,5%, καθώς και μείωση των εισπράξεων κατά 90,6%.

• Κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, τα Μουσεία παρέμειναν κλειστά λόγω της αναστολής λειτουργίας τους από την 1 η Νοεμβρίου 2020 και μετά, σε εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19).

• Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, παρατηρείται μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2020 κατά 98,3% στους επισκέπτες, κατά 98,0% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 98,6% στις αντίστοιχες εισπράξεις, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των Αρχαιολογικών χώρων από τις 14 Μαρτίου έως και τις 17 Μαΐου 2020 και εκ νέου από τις 7 Νοεμβρίου του 2020 και μετά

Πηγή: sofokleousin.gr