Πάνω από 31 εκατ ανήλθε η συνολική αξία των εισαγωγών από τις Τρίτες Χώρες κατά το έτος 2021, ενώ οι εξαγωγές προς τις χώρες αυτές διαμορφώθηκαν κοντα στα 18,5 εκατ ευρώ σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Από τα 31.305,4 εκατ. ευρώ συναλλαγές εισαγωγών αξίας 20.331,1 εκατ. ευρώ (64,95%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ, συναλλαγές εισαγωγών αξίας 10.570,1 εκατ. ευρώ (33,76%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου ευρώ, συναλλαγές εισαγωγών αξίας 389,7 εκατ. ευρώ (1,24%) πραγματοποιήθηκαν με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών  μελών εκτός ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου, συναλλαγές εισαγωγών αξίας 14,2 εκατ. ευρώ (0,05%) πραγματοποιήθηκαν με μη προσδιοριζόμενο νόμισμα τιμολογίου και συναλλαγές εισαγωγών αξίας 0,2 εκατ. ευρώ (0,00%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών μελών εκτός  ευρωζώνης.

Η συνολική αξία των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες κατά το έτος 2021 ανήλθε σε 18.475,6 εκατ.  ευρώ, εκ των οποίων συναλλαγές εξαγωγών αξίας 10.444,7 εκατ. ευρώ (56,53%) πραγματοποιήθηκαν με  νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 7.237,2 εκατ. ευρώ (39,17%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου ευρώ, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 782,4 εκατ. ευρώ (4,24%)  πραγματοποιήθηκαν με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών μελών εκτός  ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 10,8 εκατ. ευρώ (0,06%) πραγματοποιήθηκαν με μη προσδιοριζόμενο νόμισμα τιμολογίου και συναλλαγές αξίας 0,4 εκατ. ευρώ (0,00%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης.

Πηγή: sofokleousin.gr