Την διανομή έκτακτου μερίσματος προς τους μετόχους των ΕΛΠΕ ανήγγειλε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ανδρέας Σιάμισιης, με αφορμή την υπογραφή τής συμφωνίας πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών από το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ.

Η ΔΕΠΑ Υποδομών πωλήθηκε στην Italgas αντί συνολικού τιμήματος ύψους 733 εκατ. ευρώ, με την αναλογία της συμμετοχής της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» (35%) να ανέρχεται στα 256 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Σιάμισιης δήλωσε συγκεκριμένα: «Η υπογραφή τής σύμβασης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών. Η συναλλαγή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ”Vision 2025”, με στόχο την ανακατανομή κεφαλαίων προς δραστηριότητες που αφορούν στην ενεργειακή μετάβαση και το μετασχηματισμό του Ομίλου και δεν αποτελούν μειοψηφικές συμμετοχές. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων σε πράσινη ενέργεια, καθώς και για διανομή προς τους μετόχους μας σαν ένα έκτακτο μέρισμα».

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ το σχέδιο διάσπασης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων των Ελληνικών Πετρελαίων έδωσε την έγκρισή της – όπως άλλωστε αναμενόταν- για την απόσχιση του κλάδου διύλισης πετρελαιοειδών και πετροχημικών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η διοίκηση των ΕΛΠΑ, εντός του Ιανουαρίου 2022 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία διάσπασης της μητρικής εταιρίας του ομίλου και η ίδρυση της νέας θυγατρικής εταιρίας η «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Διύλισής Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών» με διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Πετρέλαια ΔΕΠΠΠ ΑΕ».

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και ο μετασχηματισμός των Ελληνικών Πετρελαίων σε εταιρεία συμμετοχών που θα παραμείνει εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Το επόμενο βήμα των ΕΛΠΕ, όπως έχουν τονίσει οι διοικούντες του ομίλου, είναι η στροφή στην «πράσινη» ενέργεια και δη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Πηγή: sofokleousin.gr