Πολύ περιορισμένη είναι η εξάρτηση των ΕΛΠΕ από ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο αντιπροσωπεύει μόλις 10%-15% των ετήσιων προμηθειών τους. Ο όμιλος αγοράζει αργό πετρέλαιο από διάφορους προμηθευτές – συμπεριλαμβανομένων εθνικών πετρελαϊκών εταιρειών και διεθνών εμπόρων – κυρίως από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς όμως να περιορίζεται μόνο στις περιοχές αυτές.

Οσον αφορά το ρωσικό αργό πετρέλαιο, η εισηγμένη εταιρεία διευκρινίζει ότι το προμηθεύεται μέσω διεθνών εμπόρων και όχι απευθείας από τη Rosneft. Οι παραγγελίες σε διεθνείς εμπόρους διενεργούνται όχι με βάση τη χώρα προέλευσης του αργού, αλλά με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει.

Η τοποθεσία των τριών παράκτιων διυλιστηρίων του ομίλου παρέχει δυνατότητα τροφοδοσία από πολλούς προμηθευτές, γεγονός που επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του μείγματος καθώς και την ευχερή κάλυψη τυχόν ελλείψεων, αναφέρουν τα ΕΛΠΕ.

Στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021 ο όμιλος σημειώνει ότι η τροφοδοσία των διυλιστηρίων με ρωσικό αργό μπορεί να αντικατασταθεί με άλλους τύπους αργού πετρελαίου, εάν απαιτηθεί, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία των διυλιστηρίων.

Πηγή: sofokleousin.gr