Τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο παρουσίασε η ΕΛΙΝΟΙΛ.

Συγκεκριμένα:

Στην εσωτερική αγορά, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων κίνησης το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 281 χιλ. μετρικούς τόνους έναντι 267 χιλ. μετρικούς τόνους την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5%, ενώ οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης παρουσίασαν μείωση κατά 44% η οποία οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης κατά το α’ πεντάμηνο του 2020 κυρίως λόγω της εξαιρετικά χαμηλής τιμής του πετρελαίου, αλλά και της παράτασης της περιόδου θέρμανσης ανάμεσα στα μέτρα που είχαν ληφθεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης του covid-19.

Στο Διεθνές Εμπόριο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.346 χιλ. μετρικούς τόνους σε σχέση με 2.168 χιλ. μετρικούς τόνους το εννεάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας μείωση κατά 38%, που οφείλεται τόσο στην επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων μετακίνησης από τις διάφορες χώρες, όσο και στις αυξημένες πωλήσεις κατά τη διάρκεια του 2020 λόγω των εξαιρετικά χαμηλών τιμών του πετρελαίου.

Ως αποτέλεσμα αυτών, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε € 1.084 εκατ. παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 7% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Η μείωση αυτή, παρά την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οφείλεται στις μειωμένες πωλήσεις κυρίως του Διεθνούς Εμπορίου.

Μετά από ένα προβληματικό α’ τετράμηνο του έτους, όπου οι πωλήσεις των καυσίμων κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης υποχώρησαν, η αγορά από τον Μάιο βρίσκει τις ισορροπίες της και επανακτά την δυναμική της. Σε αυτό συνετέλεσαν η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η επανεκκίνηση της αγοράς με την καλή πορεία των εμβολιασμών το α΄ εξάμηνο, και η θετικότερη -του αναμενόμενου- πορεία του τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκαν και τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΛΙΝΟΙΛ, με το γ’ τρίμηνο του έτους τα EBITDA να ανέρχονται σε 4,7 εκ. έναντι 3,4 εκ. ευρώ το αντίστοιχο γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 καταγράφοντας αύξηση 37%, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων σε 3 εκ ευρώ έναντι 1,6 εκ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 84%.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2021 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου. Η σχέση καθαρού δανεισμού προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, κρίνεται ικανοποιητική. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης από ελληνικές και ξένες τράπεζες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της λειτουργίας του.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό αποτέλεσμα του ομίλου για το 2021, η εκτίμηση είναι ότι θα είναι θετικό και θα κινηθεί σε σαφώς υψηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο του 2020. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πολύ καλή πορεία των πωλήσεων της ΕΛΙΝΟΙΛ, στις αγορές που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, στην βελτίωση της διεισδυτικότητας που παρουσίασαν οι πωλήσεις των διαφοροποιημένων προϊόντων CRYSTAL, με το λανσάρισμα της νέας σειράς NEXT τον Μάϊο, καθώς και η ανάπτυξη νέων αγορών στο Διεθνές Εμπόριο όπου επέτρεψαν να αναπτυχθούν πωλήσεις νέων προϊόντων με υψηλό περιθώριο.

Η έξαρση της πανδημίας τον Οκτώβριο, σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση που συνοδεύτηκε από εξαιρετικά υψηλές αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και των καυσίμων, δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα στο επιχειρηματικό πεδίο, με αποτέλεσμα η αγορά να παρουσιάζει κάποια μικρά, σαφώς όμως ανησυχητικά σημάδια, αναστροφής του θετικού κλίματος.

Συγκεκριμένα οι πληθωριστικές πιέσεις που έχουν δημιουργηθεί εξ’ αιτίας της ενεργειακής κρίσης, η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην κατανάλωση, τα αυξανόμενα περιοριστικά μέτρα στους μη εμβολισμένους αλλά και η αναπόφευκτη διακοπή της δημοσιονομικής στήριξης των επιχειρήσεων από την Πολιτεία, είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν βραχυπρόθεσμα την αγορά σε μια πτωτική πορεία με επιπτώσεις τόσο στις πωλήσεις όσο και στα έσοδα.

Σαφώς προβληματίζουν οι σημερινές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης αλλά και οι μεταλλάξεις της πανδημίας.

Εν τούτοις, η τρέχουσα ενεργειακή κρίση δεν θα επηρεάσει σημαντικά την προοπτική ανάπτυξης και κερδοφορίας της ΕΛΙΝΟΙΛ, διότι οι κύριες εμπορικές δραστηριότητες της δεν επηρεάζονται από την δυσμενή αυτή εξέλιξη. Η δραστηριότητα που αφορά στην ανάπτυξη πωλήσεων στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, μέσω της “ELECTRICON” και της “AERION”, αναπόφευκτα θα επηρεασθεί και τα έσοδα θα είναι αισθητά μειωμένα, σε σχέση με το 2020. Όμως, το γεγονός ότι αποτελούν μικρό τμήμα στο σύνολο των εμπορικών δραστηριοτήτων της ΕΛΙΝΟΙΛ, συνεπάγεται ότι η επίπτωση στα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου θα είναι πολύ μικρή.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας, ενδεχομένως, κάποια τοπικά lock-down ή ακόμα και η αυστηροποίηση των μέτρων μετακίνησης των μη εμβολιασμένων, να επιφέρουν κάποια μικρή πτώση, αλλά απολύτως διαχειρίσιμη, στα καύσιμα κίνησης του δικτύου. Όμως, από την αρχή της υγειονομικούς κρίσης, παραμένει προτεραιότητα της ΕΛΙΝΟΙΛ η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων της. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΙΝΟΙΛ ακολουθεί με συνέπεια, ένα σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πανδημία, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα, όπως την συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, την εφαρμογή τηλεργασίας σε υψηλά ποσοστά, και την τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης του προσωπικού. Μέτρα τα οποία φροντίζει να εμπλουτίζει και να ανανεώνει, προκειμένου να ανταποκρίνεται έγκαιρα και σωστά στις νέες εξελίξεις της πανδημίας.

Με δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία είναι σε «τροχιά ανάπτυξης» με υψηλούς ρυθμούς, που κινούνται στο +6% και υπό την προϋπόθεση ότι έγκαιρα θα δημιουργηθεί ένα «τείχος ανοσίας» του πληθυσμού που θα αποτρέψει τις περαιτέρω επιπλοκές από την πανδημία, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι θα επιτρέψει στην αγορά να επανέλθει μετά το τέλος του α΄ τριμήνου του 2022 σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, και η ΕΛΙΝΟΙΛ με έναν σωστό επιχειρηματικό σχεδιασμό να βελτιώσει περαιτέρω την οικονομική της πορεία. Η εκτίμηση για την πορεία της αγοράς καυσίμων το 2022 είναι ότι θα κινηθεί σε όλα τα προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του 2021.

Τέλος, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οποιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου.

Πηγή: sofokleousin.gr