Μικρές αλλαγές επέρχονται στη μετοχική σύνθεση της εισηγμένης εταιρείας εμπορίας τροφίμων ΕΛΓΕΚΑ, η οποία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να αντλήσει 6,9 εκατ. ευρώ από τους μετόχους της και από την αγορά.

Η εταιρεία ελέγχεται μετοχικά από τις  οικογένειες Κατσιώτη και Δρακόπουλου, των δύο κληρονόμων του ιδρυτή της Γ. Κατσιώτη.

Στα 4 παιδιά των δύο οικογενειών μεταβιβάσθηκε πρόσφατα του πακέτο μετοχών (6,04%) που κατείχε η εκλιπούσα χήρα του ιδρυτή, Ελένη Κατσιώτη.

Ετσι η Αθανασία και η Αικατερίνη Δρακοπούλου αύξησαν τα ποσοστά τους και κατέχουν πλέον από 11,51% η κάθε μία.
Ποσοστό 1,51% έκαστος απέκτησαν – συγκληρονομώντας το πακέτο μετοχών της γιαγιάς τους –  και οι Γεώργιος και Πέτρος Κατσιώτης, γιοί του μεγαλομετόχου και νυν προέδρου της εταιείας Αλεξ.Κατσιώτη.

Πηγή: sofokleousin.gr