Θετικές επιδόσεις σημείωσε η ELBISCO το 2020, επιτυγχάνοντας αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας, σε σύγκριση με το 2019.

Συγκεκριμένα, o ενοποιημένος κύκλος εργασιών σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με το 2019, φθάνοντας τα 122,086 εκατ. ευρώ το 2020. Σε επίπεδο εταιρίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 105,162 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σύγκριση με το 2019. 

Ως προς τα αποτελέσματα προ φόρων, σε επίπεδο εταιρίας η ELBISCO πέτυχε το 2020 θετικό πρόσημο, με κέρδη 78 Χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,1 εκατ. ευρώ το 2019. Θετική επίδοση είχε και η εταιρία του Ομίλου Zitoluks, η οποία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 115 Χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 78 Χιλ. το 2019. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 10,895 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 34% σε σύγκριση με το 2019.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Νικόλαος Βουδούρης δήλωσε: “Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν τη θετική πορεία της εταιρίας εντός του 2020, μέσα στο αντίξοο περιβάλλον που δημιούργησε η εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης. Στη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου, αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων μας, καθώς και η απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς.

Αντεπεξήλθαμε στις πιέσεις που δέχθηκε η αγορά, υλοποιώντας με συνέπεια το στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου. Επενδύσαμε και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην προϊοντική καινοτομία, τόσο με επαναλανσαρίσματα, όσο και με λανσαρίσματα νέων διαφοροποιημένων σειρών προϊόντων υψηλής ποιότητας, που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες διατροφικές συνήθειες και ανάγκες των καταναλωτών.  

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων μας,  έχει η λειτουργία του νέου εργοστασίου παραγωγής φρυγανιάς στη Χαλκίδα, με διαρκώς αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα. 

Οι προοπτικές ανάπτυξής μας στηρίζονται επίσης, στην εφαρμογή μιας δυναμικής στρατηγικής εξωστρέφειας, που εστιάζει στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών και στη βελτίωση της γεωγραφικής διασποράς των προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές“.

Πηγή: sofokleousin.gr