Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το Σάββατο 20.11.2021 συνολικά 76.499 ελέγχους και κατέγραψαν 358 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 114.600€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε συνολικά δώδεκα (12) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3.Παραβίαση καραντίνας

4.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

5. Είσοδος στη χώρα χωρίς το πιστοποιητικό PLF

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

· Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2×300€) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για υπέρβαση του ορίου επιτρεπόμενων πελατων εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5×300€) σε πέντε (5) επιχειρήσεις για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι εξυπηρετούσε σε εσωτερικό χώρο δυο (2) πελάτες που δεν διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους ανωτέρω πελάτες πρόστιμο ύψους 300€ στον καθένα.

* Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 10.000€ (η επιχείρηση ήταν υπότροπη) και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

* Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση δυο (2) πελατών που δεν διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους ανωτέρω πελάτες πρόστιμο ύψους 300€ στον καθένα.

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε επιχείρηση για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2×300€) σε ιδιώτες για παραβίαση του περιορισμού κίνησης.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελάτη που δεν διέθετε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον ανωτέρω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

· Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση δυο (2) πελατών που δεν διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους ανωτέρω πελάτες πρόστιμο ύψους 300€ στον καθένα.

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2×300€) σε δυο (2) επιβάτες οχήματος δημόσιας χρήσης για στέρηση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

· ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ (6×300€) σε έξι (6) επιχειρήσεις για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε επιβάτη οχήματος δημόσιας χρήσης για στέρηση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

· Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

· Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη της ιδιοκτήτριας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€.

Περιφέρεια Κρήτης

· ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε επιχείρηση για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

· Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2×5.000€) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση συνολικά τριών (3) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκαν στους εν λόγω πελάτες πρόστιμα 300€ στον καθένα.
      Επικράτεια

· Το Λιμενικό διενήργησε 5.811 ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε καμία παράβαση.

· Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε επτά (7) αντικείμενα και επιβλήθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2χ300€) λόγω μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης (ΚΥΕ) συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

· Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. έλεγξαν συνολικά ογδόντα ένα (81) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά τριακοσίων τριάντα εννέα (339) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR.

· Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε επτά (7) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

· Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ τρεις (3) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.

Πηγή: sofokleousin.gr