Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Κοινοπραξία «ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.» ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», Εργολαβία Α-459 και στις 14 Απριλίου 2022 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση.

Κύριος του έργου είναι η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.).

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συμμετέχει στην ανωτέρω Ανάδοχο Κοινοπραξία με ποσοστό 25%

Το ποσό της σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 69.519.127,12€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου καθορίστηκε στους σαράντα (40) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Πηγή: sofokleousin.gr