Εκτεθημένες στους κινδύνους από την κλιματική είναι οι τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου καθώς αναμένεται να είναι από τους ισχυρότερα πληγέντες εάν η κλιματική αλλαγή δεν αμβλυνθεί, καθώς οι πελάτες τους είναι πιο εκτεθειμένοι σε φυσικούς κινδύνους όπως οι πυρκαγιές, αναφέρει έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ΕΚΤ που έχει πραγματοποιήσει προσομοιώσεις σε περισσότερες από 1.600 τράπεζες της ευρωζώνης, για να διαπιστώσει πως θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως τις φυσικές καταστροφές, και την εισαγωγή πολιτικών που στόχο έχουν τη μείωση των εκπομπών ρύπων, διαπίστωσε ότι η πιθανότητα αθέτησης πληρωμής των τραπεζικών δανείων θα αυξηθεί κατά 7% στα επόμενα 30 χρόνια σε ένα άσχημο σενάριο, με βάση το οποίο τίποτα δεν θα γίνει για να περιοριστεί η κλιματική αλλαγή.

Αλλά αυτή η αύξηση θα είναι σχεδόν διπλάσια για τέσσερις χώρες.

Η ΕΚΤ δεν τις ονομάτισε αλλά σε ένα διάγραμμα στο report απεικονίζονται οι Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και Μάλτα να έχουν την μεγαλύτερη αναλογία επιχειρήσεων που είναι εκτεθειμένες σε φυσικούς κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Πηγή: sofokleousin.gr