Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η απόφαση, μέσω της οποίας χορηγείται παράταση της διενέργειας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των συνεταιρισμών, που έληγε στις 30-4-2021 (σσ αφορά τις Γενικές Συνελεύσεις που αρχικά όφειλαν να διενεργηθούν στις 30-6-2020).

Παράλληλα, με το ίδιο άρθρο παρατείνεται και η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και Εποπτικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, αναγκαστικών συνεταιρισμών και ενώσεων αναγκαστικών συνεταιρισμών.

Πηγή: sofokleousin.gr