Εκδόθηκε η 3η πρόσκληση για το «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ» (Δράση 10.1.8 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ και μέσω αυτού επιδοτείται η τοποθέτηση ατμιστήρων και παγίδων σε δενδροκαλλιέργειες, με την ετήσια ενίσχυση να ανέρχεται έως 70 ευρώ το στρέμμα. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 30/07/2020 έως 07/09/2020.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Επιλέξιμες εκτάσεις για ένταξη στη δράση είναι τα εξής: ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά και, για πρώτη φορά, δαμασκηνιά και αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο, σταφίδα).

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2020 του υποψηφίου.

Στόχος της δράσης είναι η σταδιακή υποκατάσταση της χημικής καταπολέμησης των εντόμων – στόχων της δράσης, συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτό, στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους οπωρώνες και τους αμπελώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η ενισχυόμενη μέθοδος.

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται για μια πενταετία, η οποία ξεκινά από την 1η Απριλίου 2020, να εφαρμόζουν τη μέθοδο της παρεμπόδισης σύζευξης των μικρολεπιδοπτέρων – εχθρών των επιλέξιμων στο πλαίσιο της δράσης καλλιεργειών και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη στην περίπτωση της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς, της καρπόκαψας της μηλιάς στην περίπτωση της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς, της καρπόκαψας της δαμασκηνιάς στην περίπτωση της δαμασκηνιάς και της ευδεμίδας στην περίπτωση του αμπελιού.

Πηγή: sofokleousin.gr