Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ από τη Μότορ Όιλ, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία στο Χρηματιστήριο. Οι ομολογίες λήγουν το 2026, θα έχουν ετήσιο επιτόκιο 2,125% ενώ το ποσό της Έκδοσης αυξήθηκε από τα 350 εκατομμύρια ευρώ που ζητήθηκαν αρχικά.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της εταιρείας), συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ, σταθερού επιτοκίου 3,250% και λήξεως το 2022, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Πηγή: sofokleousin.gr