Αποφάσεις έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 889/31.8.2020 συνεδρίασή του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, αποφάσισε:

  • Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου της περ. 4 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.
  • Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

Πηγή: sofokleousin.gr