«Η Αττική μπαίνει σε μία νέα πιο “πράσινη” εποχή. Της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της ευημερίας», τονίζει ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, με αφορμή την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του νέου Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 2021-2027 συνολικού προϋπολογισμού 1,6 δισ. ευρώ, από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνθήκη προαπαιτούμενη για την έγκριση των Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σημειώνεται πως η Περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη περιφέρεια που λαμβάνει τη σχετική έγκριση από το υπουργείο, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, ενώ συνεκτιμήθηκαν τόσο τα αποτελέσματα της όσο και η ΣΜΠΕ. 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση της Περιφέρειας Αττικής, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης: την παραγωγή και ενσωμάτωση καινοτομίας, την πολιτιστική της ταυτότητα, τη νέα επιχειρηματικότητα, το τοπικό και παραγωγικό κεφάλαιο, την κοινωνική συνοχή και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο περιφερειάρχης σε δηλώσεις του χαιρετίζει την έγκριση της ΣΜΠΕ του ΠΕΠ 2021-2027, καθώς αποτελεί ένα ακόμα βήμα στη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση του ΕΣΠΑ της περιφέρειας, ύψους 1,6 δισ. σε όρους δημόσιας δαπάνης. «Το νέο Πρόγραμμα Αττική 2021-2027, εκτός από καινοτόμο, έξυπνο και πράσινο, σέβεται το περιβάλλον και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ξεκάθαρα αποτυπώνεται στη σχετική απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ», τονίζει ο κ. Πατούλης. 

Αναλυτικότερα, το ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 διαρθρώνεται με βάση τους ακόλουθους στόχους πολιτικής:

  • Προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης στην επιχειρηματικότητα, με ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  • Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον – Βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων και προώθηση της κυκλικής οικονομίας – Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος μέσω ανάπτυξης και εκσυγχρονισμό υποδομών.
  • Προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο – Ανάπτυξη έξυπνων μεταφορικών δικτύων.
  • Κοινωνική ανάπτυξη, με αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού υγείας, ενίσχυση της απασχόλησης και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση της στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  • Προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Τέλος, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, με οργανωμένες, ώριμες δράσεις και κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμά της, για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής σε όλα τα επίπεδα.

Πηγή: sofokleousin.gr