Νέα στρατηγική για ασφαλές διαδίκτυο για τα παιδιά παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά (Βetter Internet for Kids-BIK) με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες θα είναι κατάλληλες για κάθε ηλικία, καθώς και τη διασφάλιση ότι κάθε παιδί θα προστατεύεται και θα τυγχάνει σεβασμού στο χώρο του διαδικτύου.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο τρόπος που τις χρησιμοποιούν τα παιδιά έχουν αλλάξει ριζικά. Οι σύγχρονες συσκευές έχουν δυνατότητες που επιτρέπουν στα παιδιά να αλληλεπιδρούν με άλλους, να μαθαίνουν μέσα από το διαδίκτυο και να ψυχαγωγούνται. Ωστόσο, υπάρχουν και κίνδυνοι, όπως είναι αυτός της έκθεσης στην παραπληροφόρηση, στον ψηφιακό εκφοβισμό ή σε επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο, από το οποίο τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται.

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για Παιδιά στοχεύει σε προσβάσιμο, κατάλληλο για κάθε ηλικία και ενημερωτικό διαδικτυακό περιεχόμενο και υπηρεσίες που είναι προς το συμφέρον των παιδιών.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Κατάλληλη για την Ψηφιακή Εποχή Μαργκρέτε Βεστάγκερ ανέφερε ότι «κάθε παιδί στην Ευρώπη αξίζει να εξελιχθεί σε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Με τη νέα στρατηγική θέλουμε να υποστηρίξουμε την πρόσβαση σε ψηφιακές συσκευές και δεξιότητες για τα παιδιά, ειδικά για εκείνα που βρίσκονται αντιμέτωπα με καταστάσεις που τα καθιστούν ευάλωτα, να καταπολεμήσουμε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά από επιβλαβές και παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο».

Αρχές και πυλώνες στρατηγικής

Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για Παιδιά καθορίζει το όραμα για μια ψηφιακή δεκαετία για τα παιδιά και τους νέους, με βάση τρεις βασικούς πυλώνες:

1. Ασφαλείς ψηφιακές εμπειρίες, προστασία των παιδιών από επιβλαβές και παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο και βελτίωση της ευημερίας τους μέσω ενός ασφαλούς, κατάλληλου για την εκάστοτε ηλικία ψηφιακού περιβάλλοντος.

Για να καταστεί ο ψηφιακός κόσμος ένας ασφαλής χώρος για τα παιδιά και τους νέους, η Επιτροπή θα διευκολύνει το σχεδιασμό ενός ευρωπαϊκού κωδικού κατάλληλου για την ηλικία και θα ζητήσει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική επαλήθευση της ηλικίας από το 2024. Θα διερευνήσει επίσης πώς να χρησιμοποιείται το προγραμματισμένο ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας για επαλήθευση ηλικίας, θα υποστηρίξει την ταχεία αναφορά παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου και θα διασφαλίζει ότι, έως το 2023, ο ενιαίος εναρμονισμένος αριθμός «116 111» παρέχει βοήθεια σε θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού.

2. Ψηφιακή ενδυνάμωση ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές και να εκφράζονται στο διαδικτυακό περιβάλλον με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Ενόψει της προώθησης της χειραφέτησης των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, η Επιτροπή θα οργανώσει εκστρατείες στα μέσα επικοινωνίας για παιδιά, δασκάλους και γονείς, μέσω του δικτύου Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Centers). Θα παρέχει επίσης διδακτικές ενότητες για εκπαιδευτικούς μέσω της πύλης betterinternetforkids.eu. Το δίκτυο των Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου στα κράτη μέλη, που δραστηριοποιείται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, θα ενισχύσει την υποστήριξη παιδιών, τα οποία βρίσκονται σε καταστάσεις που τα καθιστούν ευάλωτα, και θα βοηθήσει στη διευθέτηση του ψηφιακού χάσματος για τις δεξιότητες.

3. Ενεργή συμμετοχή, σεβασμό των παιδιών δίνοντάς τους λόγο στο ψηφιακό περιβάλλον, με περισσότερες δραστηριότητες που καθοδηγούνται από παιδιά για την προώθηση καινοτόμων και δημιουργικών ασφαλών ψηφιακών εμπειριών.

Για να αυξήσει τη συμμετοχή των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, η Επιτροπή, για παράδειγμα, θα υποστηρίξει πιο έμπειρα παιδιά να διδάσκουν άλλα παιδιά σχετικά με ευκαιρίες και κινδύνους στο διαδίκτυο, καθώς και θα οργανώσει μια αξιολόγηση της στρατηγικής της από παιδιά κάθε δύο χρόνια.

Πηγή: sofokleousin.gr