Σε τηλεδιάσκεψη με τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Χρίστος Δήμας.

Το συμβούλιο, συζήτησε για τις προοπτικές ενίσχυσης της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης στα κράτη – μέλη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει καταστρώσει ένα φιλόδοξο σχέδιο νέων πολιτικών και στοχευμένων δράσεων για την ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και των επιστημόνων.

Το συμβούλιο αναγνώρισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαμορφώσει ένα καλύτερο ερευνητικό περιβάλλον, ώστε να διευρύνει, προσελκύσει και διατηρήσει τα καλύτερα επιστημονικά και ερευνητικά «ταλέντα» που διαθέτει εντός των συνόρων της. Προς την κατεύθυνση αυτή, προγραμματίζεται ένα πλέγμα οριζόντιων πολιτικών, με στόχο να διαμορφωθούν οι κατάλληλες επαγγελματικές συνθήκες, αλλά και να δημιουργηθούν νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας για το ερευνητικό/επιστημονικό δυναμικό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η προώθηση «έξυπνων» εργαλείων και η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών – μελών, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος.

Σύστημα αξιολόγησης των ερευνητών

Μεταξύ άλλων στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν:

  • Ένα οργανωμένο σύστημα αξιολόγησης των ερευνητών για την διεύρυνση του επαγγελματικού τους ορίζοντα.
  • Η περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών κινήτρων και μεταρρυθμίσεων.
  • Η αποτελεσματικότερη σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.
  • Η κατοχύρωση των ερευνητικών δεξιοτήτων για την επαγγελματική εξειδίκευση.
  • Η αποτελεσματικότερη σύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
  • Ενιαίο σύστημα συνεργασίας, καταγραφής, παρατήρησης και αναφοράς ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελεσμάτων ανάμεσα στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας κατά την τοποθέτηση του στο Συμβούλιο επεσήμανε: «Οι ερευνητές είναι ο βασικός πυλώνας για οποιοδήποτε ερευνητικό σύστημα θέλει να προωθήσει την επιστήμη μέσω της βασικής έρευνας σε νέα όρια καθώς και την εφαρμοσμένη έρευνα που συνδέεται με την καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα. Για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που έχει θέσει η Επιτροπή, όπως η «Πράσινη Συμφωνία», η «Ψηφιακή μετάβαση» και η λειτουργικότητα όλων των τομέων του νέου «Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» (ERA) απαιτείται να έχουμε ερευνητές που θα εργάζονται υπό κατάλληλες ανταγωνιστικές επαγγελματικές συνθήκες, προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο τους. Η χρηματοδότηση της ερευνητικής δραστηριότητας είναι καταλυτικός συντελεστής και είναι σημαντικό που συνδέονται τα προγράμματα, όπως ο «Ορίζοντας Ευρώπη», τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΣΠΑ), ακόμα και το Erasmus. Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία αποτελεί μονόδρομο για όλους μας, ώστε να ανταπεξέλθουμε στις κοινές προκλήσεις της νέας εποχής, ειδάλλως οι εξελίξεις θα μας προσπεράσουν».

Πηγή: sofokleousin.gr