«Πακτωλός» 4,8 δισ. ευρώ θα εισρεύσει στον κλάδο πληροφορικής το επόμενο 18μηνο, με αναθέσεις έργων του δημόσιου τομέα και υλοποίηση προγραμματικών. συμφωνιών. Ηδη υπάρχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις για έργα συνολικού προύπολογισμού 3,3 δισ. ευρώ, ενώ μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα δημοπρατηθούν άλλα 60 με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1,5 δισ. ευρώ.

Μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο «Greek ICT Forum -InfoMobility World» ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σταύρος Ασθενίδης επισήμανε σε φάση υλοποίησης βρίσκονται πολλά έργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης, το πληροφοριακό σύστημα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με αξιοποίηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης θα γίνουν στη συνέχεια μεγάλες δημόσιες επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα υγείας (ψηφιοποίηση αρχείων του συστήματος δημόσιας υγείας, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, ψηφιακές υποδομές  νοσοκομείων, ενίσχυση τηλεϊατρικής κλπ).

Σχέδια προς υλοποίηση  υπάρχουν επίσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα,, του τουρισμού (Εθνικό Μητρώο  τουριστικών επιχειρήσεων), της ναυτιλίαςκαι του υπουργείου Εξωτερικών (συστήματα υποστήριξης στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού, ψηφιοποίηση των διπλωματικών και ιστορικών αρχείων κλπ).

«Παράλληλα υπάρχει και μια άλλη δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, με έργα όπως η Ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα ψηφιακά μητρώα, το νέο σύστημα για τις δημόσιες συμβάσεις, έργα για την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», είπε ο ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Στο σχεδιασμό προβλέπεται η χορήγηση επιδοτήσεων 180 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για αγορές ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις 100 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη υπηρεσιών cloud και 165 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση του συστήματος ταμειακών μηχανών και αντικατάσταση 600.000 POS.

Σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο κ. Ασθενίδης προσέθεσε ότι υπάρχει σχεδιασμός για ενίσχυση 100.000 μικρών επιχειρήσεων (με προσωπικό μέχρι 10 άτομα), οι οποίες θα λάβουν voucher για αγορά ψηφιακών υπηρεσιών.

Πηγή: sofokleousin.gr