Τη «διερεύνηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ευθυνών της Διοίκησης Τράπεζας Πειραιώς ως προς τη χειραγώγηση αγοράς», ζητούν 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση που απευθύνουν στον υπουργό Οικονομικών.

Όπως αναφέρουν, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται πτώση στη τιμή της μετοχής, της Πειραιώς Financial, η οποία κατά το κλείσιμο της 19.03.2021 έφτασε στα 0,54 ευρώ, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για κερδοσκοπικά «παιχνίδια» ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της. «Οι κινήσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές τόσο στο Δημόσιο όσο και στους μικρομετόχους της τράπεζας», αναφέρουν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επισημαίνουν ότι, με τις τροποποιήσεις που επέφερε το κυβερνητικό επιτελείο στον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, «παρέχεται ασυλία στη διοίκηση του ΤΧΣ προκειμένου να μην αντιμετωπίσει προβλήματα σχετικά με την “επιμελή διαχείριση” της περιουσίας του, αν η τιμή διάθεσης μετοχών είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή».

Παρά τις πρόσφατες αλλαγές στο παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο διατηρήθηκε το δικαίωμα αρνησικυρίας του υπουργού Οικονομικών, αν η προτεινόμενη τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων που κατατίθενται σύμφωνα με το νόμο, αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και καλούν τον υπουργό Οικονομικών να ενημερώσει τη Βουλή:

– Αν έχει ξεκινήσει έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την περίπτωση της μετοχής της Πειραιώς Financial;

– Με ποια μέθοδο θα γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αν προασπίζονται με αυτήν τα συμφέροντα του ΤΧΣ και των ιδιωτών μετόχων;

-Αν προτίθεται το ΤΧΣ να ασκήσει το ειδικό δικαίωμα αρνησικυρίας στη περίπτωση που η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς διενεργηθεί με περιορισμό ή αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως του;

-Αν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας στη περίπτωση που η προτεινόμενη τιμή διάθεσης της μετοχής της Πειραιώς βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων της σύμφωνα με το νόμο;

Πηγή: sofokleousin.gr