Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που διατίθεται στο πλαίσιο της συνδρομής του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης καταβάλλονται επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων του προσωπικού, καθώς και της απασχόλησης του χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας.

Επίσης, μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ, στα στελέχη που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο νομό Έβρου και στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Κωνσταντίνος Μαραβέγιας με θέμα «Οικονομικά κίνητρα στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί σε δομές φιλοξενίας – κράτησης αλλοδαπών».

«Η διάθεση του προσωπικού», συνέχισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, «υλοποιείται με μέριμνα των υπεύθυνων σχηματισμών και το εμπλεκόμενο προσωπικό εναλλάσσεται, ανάλογα με τις δυνατότητες του τοπικού σχηματισμού και παραμένει υπό τη στρατιωτική ιεραρχία καθ’ όλη τη διάρκεια της διάθεσής του».

Στο στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο μετακινείται για την εκτέλεση υπηρεσίας ή αποστολής και σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων από την έδρα της μονάδας – υπηρεσίας του, «καταβάλλονται με μέριμνα της στρατιωτικής υπηρεσίας οδοιπορικά έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση και αντίτιμο εισιτηρίων, κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 200/1993 (ΦΕΚ Α’75)» συμπλήρωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: sofokleousin.gr