Όλα τα στοιχεία αναφορικά με τις πληρωμές, αλλά και τα στατιστικά χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα των ετών 2017, 2018, 2019 και 2020, δημοσίευσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

«Φέτος για πρώτη φορά, οι απαιτήσεις από το Εθνικό Απόθεμα ήταν υπέρμετρα αυξημένες. Για την πληρωμή του Εθνικού Αποθέματος, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί οριστική γραμμική (οριζόντια) μείωση υψηλότερου ποσοστού της αξίας των δικαιωμάτων των παλαιών παραγωγών, επιλέχθηκε η λύση της γραμμικής μείωσης σε ποσοστό 2,5 % και η εξόφληση του ποσού της Βασικής Ενίσχυσης σε ποσοστό 97%» αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και συμπληρώνει «ότι η γραμμική (οριζόντια) μείωση της αξίας των δικαιωμάτων των κατόχων δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης δεν συμβαίνει για πρώτη φορά στη παρούσα προγραμματική περίοδο. Εφαρμόζεται όταν οι υπόλοιπες πηγές αναπλήρωσης του Εθνικού Αποθέματος δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών χορήγησης του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι και το 2017 και το 2018, εφαρμόστηκε γραμμική μείωση 2,5% και 2% αντίστοιχα».

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, στις 21/12/2020 ολοκληρώθηκε η πληρωμή των δικαιούχων, μετά την προκαταβολή, με την καταβολή περίπου 280 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που πιστώθηκε για τη Βασική ενίσχυση σε 986.386.175,78 ευρώ (ποσοστό πληρωμής 97%). Σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται 44.998.482,57 ευρώ που αφορούν σε χορήγηση δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος, ενώ για την χορήγηση Πράσινης Ενίσχυσης πιστώθηκαν συνολικά 491.360.878,74 ευρώ (ποσοστό πληρωμής 95%) αλλά και η ενίσχυση για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας ύψους 30.151.139,32 ευρώ. (ποσοστό πληρωμής 90%).

Σε ότι αφορά τη συνολική αξία χορήγησης δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος για το 2020 ανήλθε σε 47.496.651 ευρώ. Από αυτά, τα 44.948.482 ευρώ είχαν δοθεί τον Δεκέμβριο 2020 και τα 2.498.168 ευρώ με την εκκαθάριση τον Ιούνιο του 2021. Όπως σημειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα χορηγήθηκαν σε συνολικά 21.469 παραγωγούς.

Συγκεκριμένα:

– Για 2.110 παραγωγούς εγκρίθηκε η χορήγηση δικαιωμάτων με συνολικό ποσό 6.969.946,47 ευρώ

– Για 414 παραγωγούς αυξήθηκε η αξία των δικαιωμάτων τους με συνολικό ποσό 199.746,29 ευρώ και

– Για 18.945 παραγωγούς μειώθηκε η αξία των δικαιωμάτων τους με συνολικό ποσό 1.580.791,20 ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr