Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε διευκολύνσεις για τους δικαιούχους  περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση τονίζει: “Προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη παροχή της φαρμακευτικής αγωγής, του υγειονομικού υλικού και των ειδών πρόσθετης περίθαλψης στους δικαιούχους, σχετικά με τις προαναφερθείσες παροχές που καταστράφηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, ο ΕΟΠΥΥ γνωστοποιεί ότι:

A. Για την αντικατάσταση των φαρμάκων παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών νωρίτερα, με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

1) Πιστοποιητικό του τόπου κατοικίας (δήλωση Ε9, λογαριασμοί κτλ).

2) Βεβαίωση από τον Δήμο ή την Πυροσβεστική για την αναγκαστική εκκένωση της περιοχής ή την καταστροφή της οικίας ή τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης.

3) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται το ΑΜΚΑ του ασθενούς, η καταστροφή των φαρμάκων, λόγω πυρκαγιάς και των συνεπειών της (διακοπή ρεύματος για φάρμακα ψυγείου κ.λ.π), κατονομάζοντας αυτά. Σε περιπτώσεις υποχρεωτικών εκκενώσεων οικισμών που δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης εγγράφων ή παραθεριστών που δεν είναι εφικτή η δυνατότητα προσκόμισης του ανωτέρω (1), θα δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση η διεύθυνση στην οποία διέμεναν και η αδυναμία προσκόμισης βεβαιώσεων λόγω της εκκένωσης/πυρκαγιάς. Στις περιπτώσεις αντικατάστασης φαρμάκων, τα ανωτέρω θα προσκομίζονται στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις, προκειμένου διαβιβαστούν ηλεκτρονικά, προς έγκριση, στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού και να ενημερωθεί το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Ειδικότερα για φάρμακα υψηλού κόστους που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, η υποβολή μπορεί να γίνει και στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου διαβιβαστούν ηλεκτρονικά, προς έγκριση, στην Κεντρική Υπηρεσία.

Β. Για την αντικατάσταση του υγειονομικού υλικού ή των παρεχόμενων ειδών της πρόσθετης περίθαλψης και των θεραπευτικών μέσων, παρέχεται η δυνατότητα επανέκδοσης ηλεκτρονικής γνωμάτευσης παροχών ΕΚΠΥ από το θεράποντα ιατρό. Για την επανέκδοση και την εκτέλεση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης θα πρέπει να προσκομίζονται από τους δικαιούχους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό του τόπου κατοικίας (δήλωση Ε9, λογαριασμοί κτλ).

2) Βεβαίωση από τον Δήμο ή την Πυροσβεστική για την αναγκαστική εκκένωση της περιοχής ή την καταστροφή της οικίας ή τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης.

3) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ο ΑΜΚΑ του ασθενούς, η καταστροφή των χορηγούμενων ειδών, λόγω πυρκαγιάς και των συνεπειών της, κατονομάζοντας αυτά. Σε περιπτώσεις υποχρεωτικών εκκενώσεων οικισμών που δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης εγγράφων ή παραθεριστών που δεν είναι εφικτή η δυνατότητα προσκόμισης του ανωτέρω (1), θα δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση η διεύθυνση στην οποία διέμεναν και η αδυναμία προσκόμισης βεβαιώσεων λόγω της εκκένωσης/πυρκαγιάς”.

Πηγή: sofokleousin.gr