Στη σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη σίτιση των αιτούντων άσυλο και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των δομών φιλοξενίας, αλλά και για την προμήθεια αγαθών, προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τις διαγωνιστικές διαδικασίες το υπουργείο «επιχειρεί να δώσει μακροχρόνιες λύσεις στα προβλήματα συμβασιοποιήσεων στο μεταναστευτικό, καθώς αντιμετωπίζει τις ανωτέρω προμήθειες με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές διαγωνιστικές διαδικασίες». Επίσης, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 καταργεί τις κατ’ εξαίρεση διατάξεις διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση που θέσπισε η προηγούμενη κυβέρνηση.

Οι συμφωνίες- πλαίσιο για τη σίτιση των αιτούντων και την ολοκληρωμένη διαχείριση των δομών θα έχουν διάρκεια τέσσερα έτη και θα χωριστούν σε έξι γεωγραφικά μέρη η κάθε μία. Ανά συμφωνία- πλαίσιο και ανά μέρος θα προκύψει ένας ανάδοχος, ενώ θα υπάρχει κατάταξη στους μειοδότες ώστε σε περίπτωση έκπτωσης του πρώτου μειοδότη, αυτόματα να μπορεί η αναθέτουσα αρχή να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών από τον δεύτερο χωρίς να απαιτείται εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία. Το υπουργείο επισημαίνει ότι οι συμφωνίες- πλαίσιο θα υλοποιηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο ακολουθώντας όλους τους προβλεπόμενους κανόνες δημοσιότητας και όλα τα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας.

Η συμφωνία- πλαίσιο για την προμήθεια των αγαθών που απαιτούνται για το σύνολο των εγκαταστάσεων του υπουργείου σε όλη τη χώρα θα έχει διάρκεια πέντε χρόνια, δημιουργείται ανά κατηγορία αγαθών και θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό κατάλογο προμηθευτών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, ο οποίος παραμένει ανοιχτός προς εγγραφή καθ’ όλη τη διάρκειά του. Κάθε φορά που η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να προβεί σε μια προμήθεια, υποχρεούται να απευθυνθεί στο σύνολο των οικονομικών φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ η επιλογή του αναδόχου γίνεται βάσει της οικονομικότερης προσφοράς.

«Όπως είχα δεσμευθεί στη Βουλή, προχωράμε στη διενέργεια πολυετών διαγωνισμών-πλαίσιο για όλες τις ανάγκες του μεταναστευτικού. Επιτυγχάνοντας διαφάνεια στις διαδικασίες, δυνατότητα αντιμετώπισης κάθε έκτακτου γεγονότος και τερματίζοντας τις έκτακτες διατάξεις που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση», επισημαίνει σε δήλωσή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Πηγή: sofokleousin.gr