Η Dell Technologies (NYSE: DELL) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού της έτους 2021. Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν σε 22,7 δισεκατομμύρια δολάρια, και τα έσοδα εκτός GAAP ήταν 22,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία παρήγαγε λειτουργικά έσοδα ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 119% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους ενώ τα λειτουργικά έσοδα μη-GAAP ανήλθαν σε 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε $1,1 δισεκατομμύρια, τα καθαρά έσοδα εκτός GAAP ήταν $1,6 δισεκατομμύρια και το προσαρμοσμένο EBITDA ήταν $3,1 δισεκατομμύρια. Τα καθαρά μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν $3,3 δισεκατομμύρια. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν $1,37 και τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή εκτός GAAP ήταν $1,92.

Πηγή: sofokleousin.gr