Δεκτές έγιναν 16 ενστάσεις για ένταξη στη δράση: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελιδα του ΕΣΠΑ, δημοσιεύθηκε η απόφαση αποδοχής και έγκρισης των πρακτικών Νο 05/23.11.2020, Νο 06/25.11.2020, Νο 07 /01.12.2020, Νο 08/10.12.2020, Νο 09/17.12.2020, Νο 10/08.01.2021, Νο 11/12.01.2021 και Νο 12/18.01.2021 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», σχετικά με την ολοκλήρωση της εξέτασης 68 ενστάσεων, από τις οποίες 45 ενστάσεις γίνονται μη αποδεκτές, 7 γίνονται μερικώς αποδεκτές και 16 αποδεκτές.

Πηγή: sofokleousin.gr