Πρόσθετη ρευστότητα περίπου 180 εκατ. ευρώ εξασφαλίζει η ΔΕΗ, τιτλοποιώντας απαιτήσεις 200 εκατ. από λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος που βρίσκονται σε καθυστέρηση έως 60 ημερών.

Το πακέτο λογαριασμών δεν μεταβιβάζεται, αλλά χρησιμοποιείται μόνον  προς άντληση ρευστότητας χωρίς άλλες εγγυήσεις. Η ΔΕΗ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται αυτές της ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Επενδυτής είναι η JP Morgan, η οποία χορηγεί στην ελληνική εταιρεία 180 εκατ. ευρώ με χαμηλό επιτόκιο. Η τελική σύμβαση υπεγράφη χθες και η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί άμεσα.

Επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ έχει κλείσει ανάλογο deal με την Pimco, για τιτλοποίηση που θα της αποφέρει ποσό της τάξεως των 330 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα συνεχισθεί με σειρά άλλων τιτλοποιήσεων για απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού περίπου 1,2 δισ. ευρώ – πέραν των deals JΡ Morgan και Pimco.

Πηγή: sofokleousin.gr