Αρκετά χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις διαμορφώνεται το επιτόκιο των 7ετών ομολόγων που εκδίδει η ΔΕΗ – ως αποτέλεσμα του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος και των πολλών προσφορών που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής.

 Λίγες ώρες πριν κλείσει το βιβλίο προσφορών, το επιτόκιο έχει υποχωρήσει στο 3,25%-3,30%, ενώ η διαδικασία ξεκίνησε με ενδεικτικό επιτόκιο 3,75%. Τραπεζικοί παράγοντες που παρακολουθούν την αγορά εταιρικών ομολόγων εκτιμούν ότι θα διαμορφωθεί τελικά περί το 3,20%

Τα 350 εκατ. ευρώ που θα αντλήσει  η ΔΕΗ, θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Η εταιρεία θα αποκομίσει σημαντικό όφελος από τη διαφορά επιτοκίου (μείωση του κόστους δανεισμού).

Οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου.

Πηγή: sofokleousin.gr