Ρευστότητα για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών χορηγεί στην ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ η Τρ. Πειραιώς.

Η τράπεζα συμφώνησε να παράσχει στη θυγατρική της Βιοχάλκο ομολογιακό δάνειο 40 εκατ. ευρώ. Μέρος του ποσού αυτού αποτελεί αναχρηματοδότηση παλαιότερου δανεισμού.

Επισημαίνεται ότι η Τρ. Πειραιώς είναι ο μεγαλύτερος εγχώριος πιστωτής του ομίλου Βιοχάλκο.

Πηγή: sofokleousin.gr